Finns det en framtid för fastighetstekniker?

Idag upplever många företag det svårt att hitta kompetenta fastighetstekniker. På frågan om det finns en framtid för fastighetsteknikerna är svaret därmed ett självklart – ja! I denna artikel berättar vi mer om varför.

Fastighetstekniker – en av de mest efterfrågade yrkesrollerna

Just nu pågår ett kompetensskifte inom fastighetsbranschen bland annat på grund av de stora pensionsavgångarna. Hög nyproduktionstakt och högre krav på tekniskt kunnande bidrar också till en högre efterfrågan. Många företag inom fastighetssektorn växer fort och behöver därför mer personal och fler personer med fastighetsteknisk kompetens. Enligt Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd efterfrågas över 10 000 medarbetare inom fastighetsbranschen de kommande fem åren och fastighetstekniker är en av de mest eftertraktade yrkesrollerna.

Möjligheterna som fastighetstekniker

Som fastighetstekniker är du attraktiv på arbetsmarknaden och möjligheterna att få ett arbete efter studietiden är mycket goda. Det finns många olika utbildningar att söka som inte kräver några förkunskaper inom branschen. Efter 1–2 år är du färdigutbildad, beroende på din utbildningsbakgrund och hur avancerad utbildning du väljer att gå. Med andra ord behöver du inte sitta i skolbänken i flera år för att få en ny karriär.

Utbildningen innehåller både teori och praktik. Detta innebär att du redan hunnit testa många olika saker och snabbt blir självgående när du kommer ut i arbetslivet.

Många företag inom samhällsbyggnadssektorn söker personal och som fastighetstekniker har du möjlighet att välja mellan många olika typer av arbetsgivare; privata eller offentliga fastighetsbolag, Facility Management-bolag eller att arbeta som uthyrd konsult genom ett bemanningsbolag.

Ingen utbildning? Validera din kompetens!

Om du kan arbetsuppgifterna men saknar formell utbildning kan du validera din kompetens. Det innebär att en persons samlade kunskaper och kompetenser inom ett visst område kartläggs och värderas på ett organiserat sätt oavsett hur kompetensen har införskaffats. Genom att validera din kompetens stärker du dina möjligheter ytterligare på en redan gynnsam arbetsmarknad.

För att validera kompetens inom fastighetsbranschen används FAVAL. Det är ett verktyg framtaget av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla både reell och formell kompetens för fem vanliga yrkesroller.

Validering är relevant för den som saknar dokument som bekräftar formell utbildning, men har skaffat sig kompetens genom exempelvis praktik och lärlingsjobb. Det är också relevant för den som har utbildning men inte arbetat i rollen så länge.

Konsult som alternativ karriär

En fastighetstekniker har också möjligheter att arbeta som konsult. Konsultrollen innebär mycket frihet under ansvar och en möjlighet att arbeta längre perioder hos olika företag. Genom att arbeta som konsult kan du utan press känna av vilken typ av arbetsgivare som passar just dig. Det kan också ge en karriärmässig skjuts eftersom du får möjlighet att etablera många nya kontakter inom branschen.

En invändning mot att arbeta som konsult är att arbetet ibland innebär en ovisshet kring kommande uppdrag vad gäller geografisk plats och uppdragsgivare. Det är en legitim invändning, men det är synd att helt avfärda konsultmöjligheten på grund av den anledningen. Många fastighetstekniker som arbetar som konsulter vittnar om stora möjligheter att själva styra sina arbetsdagar i kombination med spännande uppdragsgivare.

En ovärderlig roll

Teknikens fortsatt snabba utveckling gör att fastighetsteknikerns roll ständigt förändras. Fastighetsteknikern har därmed en teknisk kunskap som är ovärderlig för fastighetsbranschen och efterfrågan på fastighetstekniker växer i takt med att byggandet i landet fortsätter att öka. Framtiden ser med andra ord fortsatt ljus ut.

Relaterade artiklar