Hur fungerar det att arbeta som konsult inom samhällsbyggnad?

Letar du efter en alternativ karriärväg? Är du nyfiken på hur det fungerar på andra arbetsplatser? Kanske känner du att du har mycket mer att ge, men inte får utlopp för det där du befinner dig karriärmässigt? Då är det klokt av dig att läsa vidare – rollen som konsult kan vara rätt steg för dig!

Konsulten – en effektiv lösning vid tillfälliga resursbehov

En konsult som anlitas via en konsultförmedlare under tidsbegränsad period är ett effektivt sätt för en organisation att fylla en tillfällig kompetenslucka. Det kan gälla allt ifrån att täcka upp vid föräldraledighet eller sjukskrivning till att konsulten anlitas under en begränsad period för att sätta tydliga ramar för ett specifikt projekt.

Två sätt att arbeta som konsult

Du kan välja mellan att vara egenföretagare eller att vara anställd av en konsultförmedlare. Om du väljer att arbeta som anställd konsult erbjuder vissa konsultförmedlare visstidsanställning och andra tillsvidareanställning. Läs på om olika företag och välj arbetsgivare utifrån vad som passar dig och din situation bäst.

Som anställd hjälper konsultförmedlaren dig att hitta uppdrag, du slipper därmed leta upp kunder själv. Andra fördelar är att du har samma förmåner som övriga anställda så som semestersättning, försäkringar och friskvårdsbidrag. En nackdel är att du inte är lika fri i att tacka ja eller nej till uppdrag som en egenföretagare kan göra, då du är kontraktsbunden till konsultförmedlaren.

En del konsultförmedlare förmedlar även uppdrag till egenföretagare. Ett upplägg som många egenföretagare uppskattar eftersom de får hjälp att hitta uppdrag, även om det inte finns några garantier.

Som egenföretagare har du en större frihet då du kan välja att ta ett uppdrag under en specifik period, för att därefter vara ledig en tid innan du går på nästa uppdrag. Du har också en större möjlighet att tacka nej till uppdrag du anser inte passar eller intresserar dig. Samtidigt är det ditt eget ansvar att hitta kunder och vid eventuellt samarbete även fakturera konsultförmedlaren korrekt och i tid.

För egenföretagare är de extra viktigt att nätverka regelbundet för att ha kontakt med flera potentiella kunder parallellt i hopp om att hitta nästa intressanta konsultuppdrag.

Vissa uppskattar friheten som egenföretagande innebär. Andra blir mest stressade över att ha ansvar för administrationen med fakturering, pensionsavsättning, skatter osv. Bokföring och momsredovisning passar en del, men inte alla.

Oavsett om du väljer att arbeta som egenföretagare eller anställd konsult är det viktigt att ha ett flexibelt förhållningssätt. Du behöver också uppskatta möjligheten att regelbundet arbeta med nya arbetsuppgifter och kollegor.

Uppdragsgivare, arbetsgivare och chef

Konsultchefen arbetar för konsultförmedlaren med att bland annat matcha konsulter med inkommande uppdrag. Om du är anställd konsult är konsultchefen din närmaste chef. Det är konsultchefen som ansvarar för avtals- och personalfrågor. Han eller hon hjälper även dig med de frågor som berör relationen mellan dig och uppdragsgivaren.

Under uppdragets utförande är det i det dagliga arbetet kunden, tillika uppdragsgivaren, som du har kontakt med. Det är uppdragsgivaren som leder och fördelar det dagliga arbetet, även om det inte är din formella chef.

Som egenföretagare är du formellt din egen chef och kunden är din uppdragsgivare. Om du väljer att gå via en konsultförmedlare är konsultchefen en mellanhand som bland annat hanterar avtalsfrågor.

Är det vanligt att bli rekryterad till kunden?

Det är inte ovanligt att ett uppdrag övergår till en fast anställning hos kunden. Ofta är uppdragsgivaren tydlig med om det kan finnas möjlighet till anställning framöver eller inte. En del tar sig an ett konsultuppdrag med förhoppning om att framöver bli anställd hos uppdragsgivaren. Andra vet redan från början att de vill fortsätta som konsulter och är därmed inte är intresserade av en anställning. Stäm därför av i förväg att dina förväntningar är i linje med uppdragsgivarens.

De mest efterfrågade konsultrollerna inom samhällsbyggnadssektorn

Fastighetschefer, uthyrare, förvaltare mot både mot bostäder och kommersiellt, hyresadministratörer, affärs- och fastighetsutvecklare, byggprojektledare samt olika chefs- och nischade specialistroller är några av de yrkesgrupperna där konsultlösningar är vanligast inom samhällsbyggnadssektorn. Det innebär bra utvecklingsmöjligheter för dig som konsult och att det är stor bredd på de erfarenheter och kompetenser som efterfrågas. Det har även blivt ett allt högre tryck efter kompetenta redovisningsekonomer.

Vem passar som konsult?

Det är generellt en fördel om du har arbetat några år inom branschen och provat olika arbetsgivare innan du går in i en konsultroll. Du bör gilla flexibilitet, ha en öppen personlighet och gilla att prova olika typer av uppdrag. De flesta kunderna förväntar sig att konsulten har förmågan att snabbt förstå och komma in i kundens organisation, system och arbetssätt.

Hur lätt får jag nya uppdrag?

Inom samhällsbyggnadssektorn finns det ofta gott om uppdrag. En konsult med en attraktiv profil behöver sällan vara utan uppdrag. Men det är många delar som ska stämma för att du ska ha ett nytt uppdrag arbetsdagen efter att det förra avslutats.

Däremot ligger det självklart i en konsultförmedlares intresse att aktivt arbeta för att det inte ska bli något glapp mellan uppdragen. En fördel för dig som egenföretagare är att du inte blir uppbunden till vare sig konsultförmedlare eller uppdragsgivare, utan har flexibilitet att välja andra uppdrag eller arbeten.

Lön eller fakturering

Hos en seriös konsultförmedlare får du som anställd marknadsmässig månadslön löpande under uppdragets gång. Konsultförmedlaren sköter den månatliga faktureringen till uppdragsgivaren och du får lön och andra förmåner som under vilken anställning som helst.

Som egenföretagare fakturerar du själv uppdragsgivaren. Får du uppdraget via en konsultförmedlare fakturerar du dem, som i sin tur fakturerar uppdragsgivaren.

Fördelar och nackdelar som konsult

Variationen och utvecklingsmöjligheterna är något många upplever som det bästa med jobbet som konsult. Du får ständigt ta del av nya sammanhang och för varje nytt uppdrag utvecklas du snabbt vidare inom både branschen och din yrkesroll. Du får även möjligheten att regelbundet uppleva nya företagskulturer och att se saker utifrån nya perspektiv. Därmed breddar du dig kunskaps- och yrkesmässigt vilket gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Varje företag har sin unika företagskultur. De kulturella skillnader mellan olika organisationer som ändå verkar inom samma bransch kan därmed var mycket stora. Detta medför att din sociala kompetens både utvecklas och ställs på prov inför varje uppdrag. Ofta tillsätts uppdragen med kort varsel och som konsult är det viktigt att snabbt förstå och anpassa sig till företagskulturen – något många konsulter gillar och dessutom vidareutvecklar med tiden.

En del upplever det som mer osäkert att vara konsult jämfört med den traditionella anställningsformen. T.ex. kan lön eller fakturering variera beroende på din beläggningsgrad. Du är ofta ny på jobbet, vid varje nytt uppdrag behöver du visa vad du går för och vissa upplever det som påfrestande att inte veta vad nästa uppdrag innebär. Det gäller med andra ord att ha ett flexibelt förhållningssätt för att vara bekväm i konsultrollen.

Hur samarbetet med en konsultförmedlare fungerar

Om du är nyfiken på att bli konsult kan du ta kontakt med en konsultförmedlare som verkar inom den bransch som intresserar dig.

En konsultförmedlare kan bland annat hjälpa dig med att få nya uppdrag. De matchar inkomna uppdrag från kunder med de konsultprofiler de har i sitt nätverk. Det vanligaste scenariot är en inledande personlig kontakt med en konsultchef eller att du själv registrerar ditt cv och din profil på konsultförmedlarens hemsida. Om en konsultchef hos konsultförmedlaren bedömer att du har en profil som är intressant för dem blir du sannolikt kontaktad och får mer information samt möjlighet att presentera dig och dina önskemål. Därefter tar du ett beslut om konsultförmedlaren och rollen som konsult är intressant för dig. Om ni är överens kommer du att kontaktas så snart konsultförmedlaren har ett uppdrag som matchar din profil.

Ofta presenterar konsultförmedlaren flera förslag på potentiella konsulter för kunden. Självklart har en seriös konsultförmedlare stämt av med dig som potentiell konsult att du är intresserad och tillgänglig för uppdraget innan kundpresentationen. Kunden bestämmer i sin tur vilka av kandidaterna som får komma på intervju. Efter intervjun meddelar kunden konsultchefen vem av kandidaterna de finner mest lämplig för uppdraget. Om du erbjuds uppdraget kommer du och konsultchefen överens om startdatum, ersättning och andra praktiska detaljer. Sedan är det bara att signera kontraktet!

Till skillnad från en ”vanlig” anställningsprocess finns du hela tiden kvar i konsultförmedlarens nätverk och kommer att bli kontaktad på nytt så snart det finns ett uppdrag som matchar din profil och tillgänglighet.

Det uppstår ofta en personlig relation mellan konsulterna och konsultcheferna – långsiktiga relationer som är till fördel för bägge parter.

Ta ditt första steg med en konsultförmedlare

Att ta kontakt med en konsultförmedlare är ett vanligt sätt att ta första steget mot en framtid som konsult. De har erfarenheten för att vägleda dig och svara på alla möjliga sorters frågor om vad det innebär att arbeta som konsult. En bra konsultförmedlare har också kunskapen som behövs för att hjälpa dig välja mellan att vara anställd konsult eller egenföretagare.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som konsult och hur möjligheterna ser ut för just dig?

Relaterade artiklar