Att vara konsult – en alternativ karriärväg som blir allt vanligare

Att hyra in en konsult blir allt vanligare i samhällsbyggnadssektorn. Konsultrollen ger även nya möjligheter för dig som söker nya utmaningar, oavsett om du arbetar som chef eller specialist. I den här artikeln får du en orientering till hur det är att arbeta som konsult och vilka för- och nackdelar som finns.

Måste man varit chef för att kunna bli konsult?

Allt fler organisationer ser fördelarna med att ta in en person som bemannar en roll och utför löpande arbete under en tidsbestämd period.

Tidigare förknippades konsultlösningar mestadels med höga chefer. Det innebar att en senior person anlitades i tider av turbulens eller när ett företag plötsligt blev av med en nyckelperson. Numera finns det konsultlösningar för olika nivåer inom en organisation. I Fasticons bemanningsverksamhet erbjuder vi bl.a. chefer på ledningsnivå, mellanchefer inom till exempel förvaltning och byggprojektledning, specialister som hyresförhandlare, byggprojektledare samt fastighetsekonomer.

Jag AB eller anställd

Det finns olika sätt att arbeta som konsult:

 1. Ett alternativ är att ha ett ”Jag AB” och verka som konsult med eget företag. Du hittar själv uppdrag, säljer dina tjänster och fakturerar.
 2. Du kan vara egenföretagare men göra dig tillgänglig för uthyrning genom en konsultförmedlare. I dessa fall tar konsultförmedlaren vanligtvis en avgift för de uppdrag de förmedlar, fakturerar kunden och du fakturerar i din tur konsultförmedlaren. Genom konsultförmedlaren får du förslag på uppdrag och kan nå uppdrag där du som egenföretagare kanske inte har ett eget upparbetat nätverk. Samtidigt hindrar det dig inte från att ta andra uppdrag helt själv.
 3. Ett tredje alternativ är att ha en anställning hos en konsultförmedlare som hyr ut konsulter.

Variation, frihet och utveckling

Här är några av fördelarna med att arbeta som konsult:

 • Variation och lärande – som konsult får du snabbt erfarenhet från olika typer av företag och situationer. Du får ta mycket ansvar och variation i de utmaningar du möter i din arbetsvardag. Samtidigt undviker du att fastna i samma spår och på samma arbetsplats.
 • Växande kontaktnät – du bygger snabbt nya relationer.
 • Stärker ditt värde på marknaden – den erfarenhet du får från de varierade konsultuppdragen gör dig attraktiv för många arbetsgivare. Det beror på att du visar att du har förmågan att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och är anpassningsbar i nya situationer.
 • Frihet – du kan ofta välja, speciellt om du är senior, om du vill avgränsa ditt arbete och fokusera mer på specialist- eller ledarspåret.
 • Flexibelt – du bestämmer över din tid, hur mycket eller lite du vill jobba och du kan tacka nej till de uppdrag du inte vill ha.
 • Oberoende – du slipper bli indragen i internpolitik.

En av de största fördelarna, som sammanfattar flera av punkterna ovan, är att konsultrollen ger goda möjligheter till en snabbare karriärutveckling.

Högre grad av osäkerhet

Så vilka är nackdelarna då?

Här är några aspekter som kan utgöra baksidan av konsultrollen:

 • Om du är egenföretagare kan konsultrollen upplevas som ensam.
 • Du är ofta ny på jobbet och behöver bevisa dig.
 • Lönen/faktureringen kan variera beroende på din beläggning över året.
 • Du behöver ta ansvar för din egen kompetensutveckling och se till att du är attraktiv på marknaden.
 • Belastningen kan vara ojämn med intensiva perioder som avlöses av betydligt lugnare.
 • Det kan kännas osäkert att inte veta hur långt ett uppdrag blir och vilket som blir ditt nästa.

”Aldrig mer en traditionell anställning”

Att vara konsult är för många en spännande karriärväg, men den passar inte alla. Vissa gillar inte den ovisshet som finns i rollen. Andra trivs som fisken i vattnet och säger; ”aldrig mer en traditionell anställning!”.

För rätt person brukar konsultrollen upplevas som utvecklande. Inte minst för den som vill prova olika delar av samhällsbyggnassektorn. Det är ofta enklare att få en viss roll som konsult, eftersom beställare ofta är modigare när det gäller tillfälliga resurser. På så sätt kan konsultrollen vara en stabil inkörsport till nya roller och organisationer.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som konsult eller vill anmäla intresse för att bli konsult?

Relaterade artiklar