Osäker på om konsultrollen är rätt väg för dig? Här är svaren som kan reda ut dina funderingar

Cecilia Schön

I rollen som konsultchef träffar Cecilia Schön många personer som funderar på att ta klivet från anställd till konsultrollen. Frågorna är många och inte sällan finns en osäkerhet och funderingar som gör att man tvekar över att våga ta klivet. Men efterfrågan på konsulter är hög och oron är ofta obefogad, menar Cecilia.

Vad vill du säga till en person som tidigare inte varit konsult, men är nyfiken på konsultrollen?

– Jag tycker att du ska börja med att se över ditt eget nätverk, framför allt om du går i tankar på att starta eget bolag. Men ett vanligt missförstånd är att man måste ha eget bolag för att kunna vara konsult, vilket skrämmer vissa personer. Så är det inte. Det går precis lika bra att vara anställd via en konsultförmedlare. Det finns många seriösa aktörer på marknaden som erbjuder kollektivavtal, tjänstepension och marknadsmässiga löner.

Cecilia berättar vidare att konsulterna ofta är ute hos samma kund över en längre period. När uppdraget tar slut finns det ofta möjligheten att hoppa på ett annat.

– Men det är bra att veta att företagen inte alltid har en så lång framförhållning eftersom kompetensluckorna som behöver täckas genom en konsultlösning oftast uppstår oväntat. Om du är anställd och funderar på att bli konsult kommer den perfekta timingen aldrig komma om man har tre månaders uppsägningstid. Det gäller att våga ta steget fullt ut för att få chansen att ta uppdrag.

Hur lätt eller svårt är det att få uppdrag?

– Inom samhällsbyggnad har det varit en hög efterfrågan på konsulter över en lång tidsperiod. Allt fler bolag ser verkligen fördelarna och den flexibilitet som konsultlösningarna innebär för dem. Så i dagsläget är det lätt att få uppdrag inom de flesta yrkesroller. Skulle det bli svårare att få uppdrag får man kanske välja att ta ett uppdrag som inte helt matchar vad man själv vill som konsult, men se det som att man blir en erfarenhet rikare.

 Att varje uppdrag garanterat  leder till nya kontakter och nya dörrar på så sätt kan öppnas i framtiden är något Cecilia tycker man ska ha i åtanke.

– Många av våra konsulter har vi återkommande hyrt ut flertalet gånger till olika kunder.

Vilka yrkesroller har störst behov av konsulter inom samhällsbyggnad?

– Just nu är efterfrågan extra hög på förvaltare, tekniska förvaltare, driftingenjörer, projektledare (framför allt byggprojektledare), hyresadministratörer, redovisningsekonom, controller, verksamhetsutvecklare, processledare samt fastighets- och driftchefer.

Vilka är de största osäkerheterna med att vara konsult?

– Den största osäkerheten är risken att periodvis vara utan uppdrag. Trivs du inte med den tanken, då ska du nog vara försiktig med att byta till konsultsidan. Eftersom du inte är anställd av det företag du är uthyrd hos kan du inte heller räkna med att till exempel bli medbjuden på den där sommarfesten eller konferensresan eller får den där julklappen.

– Är du underkonsult med eget företag behöver du också räkna in tid för att hantera administration, fakturering, försäkringar och så vidare. Det går såklart att ta hjälp med utifrån, men är bra att räkna in.

Hur fungerar det med lön och fakturering?

– Hos de flesta konsultförmedlare kan du både vara anställd konsult eller gå som underkonsult, beroende på vad som passar dig bäst. Som anställd utför du ditt dagliga arbete hos kundföretaget men det är konsultförmedlaren som har arbetsgivaransvaret.

Cecilia fortsätter:

– Som underkonsult utgår överenskommet timarvode från konsultförmedlaren men du själv står för kostnader som exempelvis semester, försäkringar och pension.

Hon berättar vidare att alla uppdrag är olika vad gäller omfattning och ansvarsområden, vilket innebär att timarvodet kan komma att skilja sig åt. Den diskussion kan du ta upp med din konsultchef vid dialogen kring ett nytt uppdrag.

Är det något du tycker är extra viktigt att skicka med till den som funderar på att bli konsult?

– Jag vill säga att en trovärdig konsultförmedlare har kvalitativa processer där du blir erbjuden uppdrag som matchar din kompetens. Med en kvalitativ process menar jag att du får en känsla för uppdraget och dess förväntningar, att avtalen är fördelaktiga och flexibla samt att du har kontinuerlig kontakt med din konsultchef under uppdragets gång.

Cecilia avrundar med att betona:

– Och tänk på att du har alltid har rätt att tacka nej till uppdrag om det av någon anledning inte känns bra.

Vill du veta mer? Kontakta Cecilia Schön

Konsultchef (föräldraledig)

cecilia.schon@fasticon.se 070-143 03 57

Vill du veta mer om hur det är att jobba som konsult via oss på Fasticon?

Relaterade artiklar