Allt fler ser fördelarna med att arbeta som konsult

I takt med att världen förändras ser vi också hur nya arbetsmöjligheter tar form och anpassas utifrån de aktuella förutsättningarna. Som konsult har du en stor frihet och kan välja mellan att vara anställd eller egenföretagare. Men vad menas egentligen med konsultbegreppet? Hur fungerar de olika anställningsalternativen? Och vem blir din chef eller kontaktperson när du är ute på uppdrag? Det är några av frågorna vi besvarar i den här artikeln.

Konsulten som löser tillfälliga resursbehov

En konsult är en inhyrd person som organisationen anlitar under tidsbegränsad period för att fylla en tillfällig kompetenslucka i beställarens organisation. Det kan gälla allt ifrån att täcka upp vid föräldraledighet eller sjukskrivning till att konsulten blir anlitad under en begränsad period för att sätta tydliga ramar för ett specifikt projekt.

Två sätt att arbeta som konsult

Du kan välja mellan att vara egenföretagare eller att vara anställd av ett konsultbolag. Om du väljer att arbeta som anställd konsult erbjuder vissa konsultbolag visstidsanställning och andra tillsvidareanställning. Läs på om olika företag och välj arbetsgivare utifrån vad som passar dig och din situation bäst.

Som anställd hjälper en konsultchef dig att hitta uppdrag, du slipper därmed leta upp kunder själv. Andra fördelar är att du har samma förmåner som övriga anställda så som semestersättning, försäkringar och friskvårdsbidrag. Det finns ett antal konsultbolag som även förmedlar uppdrag till egenföretagare. Ett upplägg som många egenföretagare uppskattar eftersom de får hjälp på vägen att hitta uppdrag, även om det inte finns några garantier.

Många egenföretagare och konsulter med visstidsanställning upplever en frihet i att kunna välja att ta ett uppdrag under en specifik period, för att därefter vara ledig en tid innan man går på nästa uppdrag. Som egenföretagare har du en större möjlighet jämfört med en anställd konsult att tacka nej till uppdrag som du anser inte passar eller intresserar dig. Samtidigt är det ditt eget ansvar att hitta kunder och vid eventuellt samarbete även fakturera konsultbolaget korrekt och i tid.

Som egenföretagare är de extra viktigt att nätverka regelbundet för att ha kontakt med flera potentiella kunder parallellt i hopp om att hitta nästa intressanta uppdrag. En del uppskattar friheten som egenföretagandet innebär. Andra blir mest stressade över att ha ansvar för administrationen med fakturering, pensionsavsättning, skatter osv. Bokföring och momsredovisning passar en del, men inte alla.

Oavsett om du väljer att arbeta som egenföretagare eller anställd konsult är det viktigt att ha ett flexibelt förhållningssätt. Du behöver också uppskatta möjligheten att regelbundet arbeta med nya uppgifter och kollegor.

Uppdragsgivare, arbetsgivare och chef

Konsultchefen arbetar för konsultbolaget med att bland annat matcha konsulter med inkommande uppdrag. Om du är anställd konsult är konsultchefen din närmaste chef. Det är konsultchefen som ansvarar för avtals- och personalfrågor. Han eller hon hjälper även dig med de frågor som berör relationen mellan dig och uppdragsgivaren.

Under konsultuppdragets utförande är det i det dagliga arbetet kunden, tillika uppdragsgivaren, som du har kontakt med. Det är uppdragsgivaren som leder och fördelar det dagliga arbetet, även om det inte är din formella chef.

Som egenföretagare är du formellt din egen chef och kunden är din uppdragsgivare. Om du väljer att gå via ett konsultbolag är konsultchefen en mellanhand som bland annat hanterar avtalsfrågor

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som konsult och hur möjligheterna ser ut för just dig?

Relaterade artiklar