Få uppskattning och frihet som interimskonsult

Lena Boman

Som interimskonsult i en ledande befattning är du delaktig i att utveckla kundens affär och organisation. Uppdraget kan vara alltifrån att leda större eller mindre arbetsgrupper genom ett projekt eller förändringsarbete, till att kvalitetssäkra en hel organisations arbetssätt. Att vara interimskonsult är både utmanande och lärorikt! Det säger Lena Boman efter tio utvecklande år som interimskonsult.

Letade efter nästa karriärsteg

Med en bakgrund som civilingenjör och en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm samt ett stort intresse för relationsbyggande har Lena hittat rätt och får arbeta både med teknik och människor. Lena har sedan tidigare mångårig erfarenhet från många olika ledande positioner inom samhällsbyggnadssektorn, primärt inom fastighetsbranschen.

Det första interimsuppdraget fick hon genom en personlig kontakt. Lena var då i ett skede i arbetslivet där hon letade efter nästa karriärsteg. Den första förfrågan kom därmed mycket lämpligt och matchade de utmaningar hon eftersökte. Det hon inte anade då var att hon tio år senare skulle ha hunnit med många fler interimsuppdrag. Lena har bl.a. suttit som vd och ledningsgruppsmedlem i flertalet intressanta organisationer av varierande karaktär.

Aldrig stått utan konsultuppdrag

För Lena har det känts naturligt att Lena fortsatt att arbeta inom samhällsbyggnadssektorn.

– Den sektorn har en så stor bredd. Dessutom står jag själv på en bred och bra bas, både utifrån min utbildningsbakgrund, men också genom mina tidigare arbetslivserfarenheter. Det har resulterat i att jag erbjudits mycket varierade typer av uppdrag, berättar Lena.

Lena menar att hon aldrig upplevt det speciellt svårt att hitta nya uppdrag. Hon har hittat uppdrag både genom interimsförmedlare, som exempelvis Fasticon, och genom sitt eget nätverk.

– Jag skulle säga att 50 procent av uppdragen har varit genom förmedling och 50 procent genom egna kontakter, säger Lena.

Gäller att ha is i magen mellan uppdragen

Som interimskonsult gäller det att ha is i magen mellan uppdragen. Lena berättar att det ofta är snabba puckar när kunderna behöver hyra in en konsult. Det kan handla om tillsättningsprocesser på ett par dagar. Inte sällan påbörjas uppdraget endast cirka två till fyra veckor framåt i tiden, om det inte gäller en planerad vakans som exempelvis en föräldraledighet eller pensionsavgång.

När man som konsult har ett pågående uppdrag vet man därför ofta inte förrän i slutet av uppdraget var man kommer arbeta härnäst. Men Lena betonar att det samtidigt finns en stor frihet i att vara konsult.

– Om man känner för en paus mellan uppdragen är det ingen arbetsgivare som kan säga att man måste hoppa på nästa uppdrag direkt. Det bestämmer jag själv! Säger Lena med eftertryck.

Våga hämta stöd och kunskap hos branschorganisationer

Om man har uppdrag inom ledande befattning är det extra viktigt att veta hur man hittar stöd för specifika frågor som dyker upp längs med vägen. Inte minst som konsult. Men ingen kan veta allt. Därför är det bra att ha koll på olika intresseorganisationer, exempelvis Sveriges Allmännytta eller Fastighetsägarna. Det finns även stor nytta i att ha läst på om de arbetsgivarorganisationer som finns på marknaden. Det handlar om att veta vart man ska vända sig beroende på olika situationer och frågeställningar som dyker upp längs med vägen. För de kommer. Lena upplyser också om att det är bra att ha i åtanke att lagarna och regelverket generellt inte skiljer sig åt. Det gäller oavsett om din uppdragsgivare är en liten eller stor organisation.

Lösningsorientering – ett mantra för konsultrollen

Förutom is i magen gäller att det att vara lösningsorienterad i konsultrollen som vd eller annan ledande position, menar Lena. Det är bra att tidigare ha arbetat i många olika typer miljöer. Det gäller att vara säker på att man trivs med att lägga ner den energi och möda det innebär att snabbt komma in i en ny organisation, kartlägga hur det fungerar på den nya arbetsplatsen och analysera det interna samspelet samt dess styrkor och svagheter. Utöver det blir kunden debiterad från första timmen. Kunden förutsätter därför att konsulten snabbt sätter sig in i vad han eller hon förväntas göra. Att ha förmågan att kvickt ta sig fram och lösa både små och stora frågor på egen hand är därmed en avgörande egenskap som Lena vet att kunderna uppskattar.

En utvecklande roll för dig som uppskattar nya sammanhang

Om man är en person som känner sig lockad av nya utmaningar, att bygga starka team och att hitta intressanta lösningar oavsett typ av situation – då kan rollen som interimskonsult vara något för dig!

– Det är så spännande att få kliva in i en ny organisation. Att komma in i ett nytt sammanhang och ständigt lära känna nya människor är några av de absolut roligaste delarna med att vara interimskonsult. För mig är varje företag som ett levande väsen som består av alla dessa spännande medarbetare att lära känna, säger Lena.

Lenas tips till dig som funderar på att bli interimskonsult:

  • Våga vara en ledare och omge dig med medarbetare som är bättre än dig på sina specialistområden.
  • Om du kommer in som vd: säkerställ att bolaget har en vd-försäkring.
  • Ha en tät och konstruktiv dialog med kunden om vad du ser i organisationen och hur uppdraget kan utvecklas utifrån kundens behov.

Relaterade artiklar