Är en karriär som konsult ditt nästa steg?

Cecilia Schön, konsultchef på Fasticon, ser på nära håll den stigande trenden med konsultlösningar. På en arbetsmarknad med ökad rotation bland de anställda och många organisationsförändringar är det allt fler företag som ser fördelarna med att hyra in konsulter för att komplettera organisationen. Men Cecilia ser samtidigt att många tvekar över att ta steget från anställd till en konsultroll.

Vi bad henne att reda ut frågetecknen kring några av de vanligaste frågorna som hon får från personer som är nyfikna på konsultrollen.

Var ska jag börja om jag har funderingar på att bli konsult?

– Jag tycker att det är en bra idé att ta kontakt med andra inom den bransch man vill vara verksam inom. Det kan vara gamla kollegor, kunder, leverantörer men även konsultbolag och konsultförmedlare som man har förtroende för. Konsultuppdragen kommer oftast via det närmaste nätverket.

Cecilia fortsätter:

– Många är osäkra för att ta steget att bli konsult. Men det är faktiskt färre risker med att vara konsult än vad många är rädda för. Konsulter är mycket eftertraktade inom samhällsbyggnadssektorn och det finns gott om uppdrag för de flesta yrkesroller. Inte sällan förlängs även uppdragen med många månader eller till och med år. Och vad är det värsta som kan hända? Det går alltid att söka en anställning igen.

Vilken profil ska jag ha för att passa som konsult?

– Framför allt ska man tycka om att byta miljö, ha en social förmåga, vara kommunikativ och värdesätta relationsskapande. Konsultrollen handlar mycket om att bygga och värna relationer. Ha i åtanke att företaget tar in konsulter som ska komma in och styra upp på olika sätt. Därför behöver man uppskatta situationer där man skapar struktur samtidigt som man kan hålla ordning och reda när det händer mycket.

Hon betonar att flexibilitet är därmed viktigt.

– Man bör inte ha något emot att kastas in i hetluften, arbeta med höga förväntningar och samtidigt vara trygg i sig själv och sin kompetens. Det gäller också att vara lyhörd utifrån förutsättningarna hos organisationen man är inhyrd hos.

Vad är fördelarna med att vara konsult?

– Jag vill framför allt säga flexibiliteten! Du får möjlighet att välja själv vilka uppdrag du vill ta. Väljer du att vara underkonsult med eget bolag kan du ofta bestämma hur du vill förlägga dina arbetstimmar.

Cecilia berättar att något hon ofta får höra av de som tagit steget till att bli konsult är att de uppskattar att man får möjlighet att se många olika bolag och träffa många olika människor.

– Många konsulter lyfter också att de hela tiden lär sig nya saker och att det är roligt att samarbeta med nya människor. Genom att man som konsult har möjlighet att ta olika typer av uppdrag utvecklas och utmanas man i snabb takt, vilket i förlängningen även kan leda till en snabbare löneutveckling.

Är det vanligt att företaget vill rekrytera konsulten de har hyrt in?

– Ja, det är vanligt att ett anställningserbjudande kommer från kundens håll. Men många gånger tackar konsulterna nej då de upptäckt att det är så kul att vara konsult, avslutar Cecilia med ett leende.

Vill du veta mer? Kontakta Cecilia Schön

Konsultchef (föräldraledig)

cecilia.schon@fasticon.se 070-143 03 57

Vill du veta mer om hur det är att jobba som konsult via oss på Fasticon?

Relaterade artiklar