Kan jag söka tjänsten fast jag inte prickar in allt som efterfrågas?

I många annonser står det olika önskemål och krav på vad arbetsgivaren önskar för egenskaper, erfarenhet och personliga egenskaper hos en lämplig kandidat för tjänsten. Ibland kan det stå något i stil med ”Meriterande om du har erfarenhet av…”. Så hur vet du om du kan söka tjänsten? Eller om du bör söka även om du kanske inte har all efterfrågad erfarenhet? Vi hjälper dig att reda ut begreppen som kan vara förvirrande!

Meriterande:

Begreppet meriterande är ett starkare uttryck för att du har större chans att gå vidare om du har den kunskapen eller egenskapen som efterfrågas. Med andra ord, om det står att något är meriterande betyder det att det är önskvärt att du har kunskapen, men det är inte ett krav. Kan du för övrigt identifiera dig med tjänsten, men saknar den meriterande kunskapen: våga sök ändå, du kan ändå vara den rätta för tjänsten genom att du kanske har rätt personlighet, inställning och andra kunskapsområden som trumfar det som (ännu) saknas. Du kan ju lära dig i efterhand, eller hur?

Skallkrav:

Ibland kan det exempelvis stå ”Körkort är ett krav.” eller ”Du måste kunna utföra underhållsplaner.” under de önskade kvalifikationerna. Denna typ av uppmaningar kallar man för skallkrav. Det innebär att det är specifika krav som arbetsgivaren ställer av den sökande för att hen ska kunna utföra arbetsuppgifterna. Om du inte har den kompetensen uppfyller du tyvärr inte kraven för att kunna gå vidare i rekryteringsprocessen. Du kan därmed låta bli att söka tjänsten. Återkom däremot i framtiden när du har den efterfrågade kompetensen.

Önskemål:

Ibland står det att det är önskvärt att du har vissa egenskaper eller kunskaper. Det innebär kort och gott att det är bra om du har denna kunskap. Det är dock inte avgörande för urvalet av kandidater om du har de egenskaperna eller kunskaperna. Du kan alltså våga söka tjänsten ändå. Betona i ditt personliga brev att du har rätt attityd för att långsiktigt lära dig det som arbetsgivaren efterfrågar.

Om annonsen är otydligt formulerad kan du ringa till den rekryteringsansvariga och fråga efter vad arbetsgivaren menar mer exakt.

Relaterade artiklar