Konsten att sälja in dig till arbetsgivaren

När du söker jobb behöver du sälja in dig själv, men tyvärr är många ovana vid detta. Man kan faktiskt dra en del paralleller mellan jobbsökandet och försäljning. I säljsammanhang pratar man ibland om uttrycket: 100 knack – 10 snack – 1 tack. Du behöver alltså både kvantitet (tillräckligt många kontakter) men också kvalitet (göra rätt) för att öka chansen att få ett ja och hitta ditt drömjobb.

Envisheten vinner i längden

När du ska sälja in dig själv gäller det att inte vara rädd för att bli avvisad. Förbered dig i stället mentalt på att du förmodligen kommer få några nej på vägen. Men oroa dig inte – det hör till processen! I säljvärlden brukar man säga att ”du ska fira varje nej, för det har tagit dig snäppet närmare ett ja”.

Jobbsökande liknar oftast försäljning till en inköpsavdelning. Du gör en så snygg förpackning som möjligt och hoppas att de ska se just ditt paket och därmed välja dig. Problemet är att de får hundratals paket. Så att sälja till inköpsavdelningen (läs HR eller headhunters) är inte alltid så effektivt. Som tur är finns det olika sätt att söka jobb, med andra ord att sälja in sig själv, för att landa nästa drömjobb.

1. Söka tillgängliga jobb med CV

Det kanske vanligaste sättet att söka jobb är att leta efter lediga tjänster genom platsannonser och att skicka sitt cv. Ett annat sätt är att kontakta en rekryteringskonsult, eller skicka en spontanansökan direkt till ett intressant företag. I alla dessa fall tar du en ”kall kontakt” (dvs. att mottagaren inte känner dig) och du konkurrerar i många fall med en stor mängd kandidater.

Den här strategin kan fungera bra om du söker ett jobb som du utfört tidigare och allra bäst om du matchar en utannonserad tjänst bra. Det är sällan arbetsgivare tar in ett okänt ”wild card” om de har andra kandidater med exakt rätt erfarenheter sedan tidigare.

2. Söka jobb via kontakter och nätverk

Ett annat sätt är att se över ditt eget nätverk och dina kontakter för att utforska vilka det skulle vara värdefullt att träffa. Kontakta sedan dem för tips eller möten. I detta fall har du redan en relation till personen i fråga och är inte en ”kall” kontakt i mängden av andra. Personer du känner, som har ett gott öga för dig, brukar ofta vara villiga att hjälpa. De kan dessutom i sin tur känna någon som har en öppning. Här kan det finnas en god chans att hitta jobb som inte utannonserats.

3. Söka jobb på värde du tillför

Den sista strategin är den mest avancerade och den som allra mest liknar försäljning. Kontakta företag där du ser att du verkligen skulle kunna tillföra något. Presentera din idé och vilket värde din insats skulle ge företaget. Om du exempelvis tidigare har byggt upp en serviceavdelning, och ser hur detta skulle gynna företaget, kan du sälja in att du får en anställning med rollen att bygga upp samma sak igen ännu bättre (förutsatt förstås att det inte strider mot konkurrensklausuler eller liknande)!

Det handlar om att visa det värde du tillför

Att söka jobb är en säljprocess, och många upplever det svårt att sälja in sig själv. Men tänk på att försäljning egentligen handlar om att visa vilket värde just du tillför företaget. Det kan ibland krävas att du knackar på många dörrar innan du hittar din matchning, men envisheten vinner i längden. Vi hoppas att den här artikeln visat dig att det finns många olika sätt att hitta drömjobbet – och att ju fler försök du gör, desto lättare blir det!

Vill du få tips om fler artiklar likt denna?

Genom Fasticon-nätverket får du bland annat ta del av tips och råd kring jobb, karriär och kompetensutveckling.

Gå med i Fasticon-nätverket

Relaterade artiklar