Sätt upp små tydliga mål – och nå dem!

Vi är nog många som ställt oss frågan vilka de bästa metoderna är för att nå ett visst mål. Tydliga mål som är lätta att utvärdera är nödvändiga för att se vart man är på väg och förstå varför man gör det man gör. De är också relevanta som stöd för att komma framåt när man ska lära sig något nytt. Men vad säger forskningen? Det har vi tagit reda på.

När glödlampan tänds ovanför ditt huvud – och kunskapen nått långtidsminnet

När du lär dig om ett nytt ämne kan det ta tid att få in och förstå den nya informationen. Förmodligen behöver du repetera dina nya kunskaper många gånger, både för att till exempel klara en tenta på en utbildning men även för att automatisera de nya kunskaperna inom ett visst område. Men när kunskaperna väl sitter tänker du nog inte längre på hur svårt det en gång var att lära dig. Det som hänt är att kunskapen har förflyttat sig från korttidsminnet till långtidsminnet och blivit en färdighet.

Hur du sätter mål när du vill lära dig något nytt

Att vara aktivt nyfiken är viktigt under en lärandeprocess. Men när du utvecklar processen är det minst lika viktigt var och hur du riktar din energi. Tidigare har vi skrivit om att din nyfikenhet kan avgöra din karriär. En annan viktigt del för att komma vidare karriärmässigt är att sätta mål på vägen.

Forskare menar att de bästa metoderna för att sätta upp mål kopplade till lärande är:

  • Sätt upp mål som är viktiga för dig. Mål kan vara en bra källa till energi och motivation. Det viktigaste är att det är ett mål som verkligen är viktigt för dig. Ditt mål kan till exempel vara ett karriärmål, att klättra på karriärstegen, eller gälla en mer specifik färdighet, som att förbättra din presentationsteknik. Det kan också vara mål som berör olika möjligheter eller utmaningar du möter som gör dig nyfiken, eller får dig att vilja utvecklas. Formulera ett mål som hjälper dig att omfamna de möjligheter och utmaningar som du blir ställd inför.
  • Konkretisera målet. Var specifik och tydlig med vad det är du vill utföra eller prestera. Ta dig även tid att formulera vad målet faktiskt betyder. Ibland är det roligt att lära sig för lärandets skull (det som forskare kallar epistemisk nyfikenhet). Men de allra flesta föredrar att sätta mål som de kan koppla till att lösa ett problem eller en utmaning som man står inför. När du ska förtydliga målet är exempelvis ”jag skulle vilja vara en bra partner att bolla idéer med för digitala experter och även kunna hjälpa dem att lösa sina problem” ett mer konkret exempel än ”jag skulle vilja lära mig mer om teknik”.
  • Anta ett ”en gång i karriären”-tankesätt. Kanske var du inte superentusiastisk vid första tanken på att få i gång hela ditt team att arbeta på distans. Eventuellt tyckte du inte heller det kändes så roligt att optimera företagets tidigare manuella arbetssätt till digitala processer. Men de här tillfällena kan också ha varit de enda gångerna i din karriär som de möjligheterna öppnades upp!
  • ”En gång i karriären”-tankesättet är en kraftfull omformuleringsteknik som gör att du kan uppleva oväntade utmaningar med ett mer öppet sinne, samtidigt som du lär dig något. I stället för att låta unika möjligheter gå till spillo kan tankesättet hjälpa dig att maximera ditt lärande även när det är som mest utmanande.

Att vara nyfiken och ha ett öppet sinne är alltså helt avgörande för det kontinuerliga lärandet enligt forskningen. Mönstret vad gäller att försöka, misslyckas och därifrån förfina och försöka igen är själva kärnan. Så om du känner efter riktigt djupt inom dig – vad gör dig nyfiken och vad är ditt nästa mål?


Om du vill läsa mer, ta del av World Economic Forums Future of Jobs Report 2020 och McKinseys rapport The most fundamental skill: Intentional learning and the career advantage.

Relaterade artiklar