Frågorna du vill ha svar på innan lönesamtalet

Många upplever det jobbigt att löneförhandla, samtidigt som man vill hitta de rätta argumenten för varför man är värd en viss lön. Genom att vara väl förberedd är det lättare att veta vad du ska säga när det väl är dags. Oavsett om du ska ha ett lönesamtal för ett nytt eller befintligt jobb ger vi dig i den här artikeln svaren på frågorna det gäller att ha koll på inför lönesamtalet.

Hur gör jag för att gå in med rätt lön vid en ny anställning?

Att svara på frågan ”vad är ditt löneanspråk?” kan kännas svårt och invecklat, även om frågan i sig är rak, enkel och förväntad. Genom att vara väl förberedd och ha undersökt hur löneläget ser ut för andra med motsvarande kompetens och erfarenhet ökar chansen att du har en rimlig bild av löneläget. Samtidigt minskar du risken att sätta krokben för dig själv att gå ut för lågt eller högt utifrån arbetsgivarens förväntansbild.

Du kan med fördel ta upp dina förväntningar kring löneläget tidigt i rekryteringsprocessen. En anställning är ett långsiktigt samarbete där avtalet ska kännas bra och rättvist för bägge parter. Det är därmed aldrig fel att du är tydlig med dina förväntningar, samtidigt som du inte får glömma att det alltid är en dialog med arbetsgivaren.

Hur höjer jag min lön när jag arbetat ett tag på en arbetsplats?

Det sägs att enda sättet att höja sin lön ordentligt är att byta jobb. Det stämmer till viss del, men är samtidigt något som du kanske inte behöver göra. Självklart är det viktigt att du ska trivas på jobbet och med din lön. Men det är också ditt eget ansvar att berätta om dina målsättningar och förväntningar för din arbetsgivare och skapa en kontinuerlig dialog om och hur du kan nå dit över tid.

Glöm inte att om arbetsgivaren inte vill höja lönen till din önskade nivå kan du även förhandla om andra förmåner, t.ex. extra semesterdagar, månadskort på kollektivtrafiken eller rikskort. Denna typ av förmåner kan du förhandla om även om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen.

Hur vet jag om löneförslaget är rimlig?

Det här är en fråga där svaret varierar då varje situation är unik och löneläget för en viss befattning kan bero på flera aspekter. Det kan t.ex. bero på vilket löneläge arbetsgivaren har i förhållande till andra arbetsgivare på samma ort, eller hur arbetsgivaren värderar olika tjänster i förhållande till varandra. Det handlar också om hur väl din kompetens stämmer överens med kravprofilen som arbetsgivaren satt för tjänsten. Här gäller det att du vågar fråga arbetsgivaren hur de tänker och bakgrunden till nivån på löneförslaget för att förstå och hitta motargument, eller faktiskt inse om de inte har möjlighet att bemöta din önskade lönenivå.

Stirra dig inte alltför blind på statistiken eller jämför dig med kollegor eller vänner och bekanta. Tänk utifrån vad som skulle kännas bra för dig.

Vad ska jag tänka på inför lönesamtalet?

Att vara väl förberedd inför ditt lönesamtal är mycket viktigt, speciellt om du önskar en större löneökning jämfört med vad du tror arbetsgivaren har för avsikt att ge dig. Några grundpunkter att tänka på är:

Utökat ansvar ger ofta högre lön

Under förutsättning att du har en marknadsmässig lön kan du aldrig räkna med mer än marginella lönejusteringar på årsbasis. Det är först med nya arbetsuppgifter eller ansvarsområden som en större löneökning kan vara motiverad och genomförbar från arbetsgivarens perspektiv. När möjligheten kommer fundera på om du verkligen vill ta dig an rollen med allt vad den innebär och inte enbart lockas av lönen.

Se till att ha arbetsrelaterade argument

Att du precis köpt hus, bilen har gått sönder eller något annat som påverkar din ekonomi utifrån ett privat perspektiv är inte argument som hör hemma i en löneförhandling. Från arbetsgivarens perspektiv ska lönen sättas utifrån vad du presterar och bidrar med till organisationen. Se därför till att goda arbetsrelaterade argument där du även skiljer på förmåga och prestation. Att säga ”Jag är väldigt säljinriktad” är exempel på ett argument som inte är en anledning till högre lön. Berätta i stället om på vilket sätt du är en riktigt duktig säljare, om det gäller en ny anställning, eller på vilket sätt du bidragit till en ökade omsättning om det gäller ditt nuvarande jobb.

Sätt inte för stor tilltro till lönesamtal

Ha i åtanke att det är lönesättande chefs ansvar att balansera medarbetarnas förväntan med företagets budget och förutsättningar. I många fall är lönesamtalet mer eller mindre ett informationssamtal. Lägg därför inte för mycket hopp till lönesamtalet. Se lönesamtalet som en möjlighet till ett konstruktivt samtal om din lön där ni tillsammans utgår från bolagets förutsättningar, eventuella kollektivavtal och dina prestationer och kompetens. Om du inte når den önskade lönenivån – ta eget ansvar över situationen genom att föreslå en gemensam utvecklingsplan inför kommande år för att nå dit du vill.

 

Här kan du läsa ännu mer om hur du maximerar dina förutsättningar för att höja lönen.

Relaterade artiklar