Hur du går stärkt igenom förändringarna på jobbet

Förutsättningarna för hur och var du arbetar kan snabbt förändras. Det kan vara mindre omställningar i arbetsgruppen, men ibland sker även större förändringar. Kanske får du helt nya kollegor eller arbetsuppgifter, bolaget säljs, din chef byts ut eller att det kommuniceras en omfattande omorganisation. Det sägs att kriser får oss att växa. Men hur ska man hantera dem när man är mitt uppe i dem?

Försök vara lugn och se till helheten

Det kan vara skrämmande med förändringar, men när det sker en förändring på din arbetsplats gäller det att behålla lugnet. Utgå från dina unika förutsättningar och utgå inte från att det som sker behöver vara till din nackdel. Backa och anta ett fågelperspektiv över situationen. Om du har en mer öppen attityd ökar chanserna att du kan vända det som sker till din fördel vad gäller både din personliga och professionella utveckling.

Ha tillit och öka förutsättningarna att gå stark ur förändringen

Det är lätt att känna att situationer blir mer pressade när stora förändringar sker och inte sällan håller nog flera kollegor med dig. Om du har ett kontrollbehov kan det vara extra kämpigt. Det är jobbigt att inte veta vad som händer med framtiden. Samtidigt hjälper det inte din situation att oroa sig för sådant som ligger utanför din kontroll.

Vi kan ta en metafor – när det är mörkt och du kör bil så lyser strålkastarna upp vägen. Du ser bara några meter av vägen framför dig, men du litar på du kommer fram dit du planerat att köra. Samma sak gäller när det är oroliga tider. Du kommer inte alltid kunna påverka vad som kommer att ske. Desto tidigare du accepterar läget ökar chanserna för att du kommer se lösningar på vägen och kommer starkare ur det som sker.

Arbeta proaktivt med kommunikation och information

Vi vill alla känna trygghet, även om vi vet att en förändring också kan leda till något bättre. Om du själv är ledare vet du nog redan att man oftast inte får med hela personalstyrkan direkt i ett förändringsarbete. Under en pågående förändringsprocess behöver du därmed tänka extra mycket på att alla är olika. Dina medarbetare kommer därmed reagera utifrån sin unika uppfattning av situationen. Men genom att arbeta proaktivt med kommunikation och information kan du drastiskt minska onödig oro bland medarbetarna och lättare få med dem i processen.

Fortbildning – ett sätt att ta kontroll över det du inte kan kontrollera

En av de saker som gör människan sårbar är att vi försöker förutse risker och skaffa oss kontroll – även när det inte går. Hur ska vi agera om arbetsgivaren går i konkurs eller när din kompetens kanske inte längre är efterfrågad på arbetsmarknaden? Då gäller det att ha en plan, men planen kan vara svårt att förutse.

Ofta händer inte det du trodde skulle hända. Att kunna styra om och växa även under oroliga tider gör att du klarar en okänd framtid bättre. Ett sätt att kunna parera eventuella oroligheter är att hålla din kompetenser ständigt uppdaterade. På så sätt har du ett attraktivt cv, om det värsta skulle hända - och ökar chanserna för att nya arbetsgivare vill anställa dig.

Det kan vara svårt att utmana sig själv när det stormar och det upplevs som att omvärlden skakar. Men genom att förtydliga din inre vision för dig själv samt hur du önskar utvecklas och förändras kan du åtminstone delvis påverka din egen del av resan.

Relaterade artiklar