Din förmåga till reskilling och upskilling avgör din anställningsbarhet

Förändringstakten inom arbetslivet är hög och många upplever att det blir allt svårare att förutsäga framtiden. Enligt World Economic Forum medför bl.a. automatiseringen att det kommer bli stora förändringar på arbetsmarknaden redan innan 2025. Hur förberedd är du och vilket ansvar tar du för din egen kompetensutveckling för att vara fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden?

Skillnaderna mellan reskilling och upskilling

Det talas mycket om reskilling och upskilling och det kan vara lätt att blanda ihop begreppen. För att skilja dem åt kan du tänka att reskilling innebär omskolning medan upskilling innefattar kompetensutveckling.

Varför är då reskilling och upskilling så viktigt? Det korta svaret är: den digitala transformationen. Att nya kompetenser behövs på arbetsmarknaden i takt med att robotiseringen och artificiell intelligens (AI) förändrar arbetsuppgifterna har du hör förut. Den digitala ekonomin, som möjliggörs av den tekniska utvecklingen, ombildar dynamiken mellan leverantör och kund och förändrar hur både varor och tjänster köps och säljs. Det innebär i klarspråk att förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras, och förändringen sker snabbt!

World Economic Forum belyser i en rapport att arbetsmarknaden kommer att förändras mycket fram till 2025. Enligt rapporten förväntar sig arbetsgivarna att överflödiga roller kommer att minska från 15,4 % till 9 % och att nya yrkesroller kommer att öka från 7,8 % till 13,5 %, till följd av digitaliseringen. Det betyder att 87 miljoner jobb världen över kommer att förändras och förflyttas till digitala lösningar. Det innebär också att 97 miljoner nya arbetstillfällen kan dyka upp, anpassade utifrån den nya arbetsfördelningen mellan människor och maskiner. Vad betyder det för din relevans på arbetsmarknaden?

Arbetsmarknaden förändras - precis som värdet på dina kompetenser

Det förutspås att många jobb kommer att försvinna helt inom ett par år som ett direkt resultat av automatiseringen och digitaliseringen. Enligt Stiftelsen för strategisk forskning kan så mycket som 53 % av dagens anställda komma att ersättas av digital teknik under de kommande två decennierna. Det betyder att enbart i Sverige kan 2,5 miljoner arbetstillfällen komma att påverkas. I takt med att allt fler arbetsuppgifter automatiseras minskar efterfrågan på vissa kompetenser, samtidigt som nya kompetenser blir allt mer attraktiva. Å andra sidan kommer det att skapas helt nya yrkesroller. Det betyder att antalet tjänster inte behöver bli färre, men däremot att arbetsmarknadens efterfrågan på olika typer av befintliga kompetenser förändras.

Det här innebär att allt fler verksamheter kommer att behöva skifta kompetens. Arbetsgivare behöver då utvärdera och analysera sitt humankapital för att se hur och om kompetenserna kan omfördelas inom organisationen. Det behöver alltså inte alltid handla om att göra sig av med personal, utan att kompetensutveckla den redan befintliga personalstyrkan så att medarbetarnas kompetenser matchar organisationens behov bättre. Men det kan också handla om växla ut befintliga medarbetare mot individer med andra kompetenser.

Agera proaktivt och ta ansvar för din egen kompetensutveckling

Oavsett bransch kommer din förmåga till omställning och hur du väljer att aktivt arbeta för din egen kompetenshöjning spela en avgörande roll för dina professionella möjligheter. Det gäller både möjligheterna att utvecklas på din nuvarande arbetsplats och om du har funderingar på att byta jobb framöver. Dina arbetsuppgifter kommer med stor sannolikhet att förändras framöver. Vare sig du vill det eller inte. Då gäller det att vara nyfiken och ha en genuin vilja att lära sig mer. Det är självklart upp till dig att aktivt välja hur och om du vill vidareutvecklas. Men var medveten om att det påverkar din anställningsbarhet.

Trenden lutar åt att allt fler arbetsgivare kommer att värdesätta självgående medarbetare som på eget initiativ söker upp ny information och självmant tar till sig ny kunskap för att hålla sig ajour. Att du håller dig kontinuerligt uppdaterad kan därmed vara avgörande för din anställningsbarhet och framtida arbetsmöjligheter. Du har därmed mycket att vinna på av att fundera kring vilka kunskaper du har som är av professionellt värde för din nuvarande eller framtida arbetsgivare. Samtidigt är det klokt att göra en framtidsanalys och fundera på hur du kan frigöra tid för kompetensutveckling, oavsett om det gäller reskilling eller upskilling. För visst vore det trist att inse att du missat en möjlighet som du kunde fångat, bara du varit mer proaktiv?

Relaterade artiklar