Digitala utbildningar ökar både kompetensen och attraktionskraften

Arbetsmarknaden förändras snabbare än någonsin! Att kompetensutveckla sina medarbetare är därför en bra satsning för att behålla organisations attraktionskraft. För många är det dock svårt att hinna med utbildningar som har bestämda datum och tider. Alla företag har inte heller tillgång till rätt utbildningar i sin näromgivning. Det är flera av anledningarna till att de digitala utbildningslösningarna blir alltmer populära.

Lättillgängliga och tidsbesparande utbildningsalternativ

De flesta arbetsgivare är positivt inställda till kompetensutveckling. Ofta är problemen tiden och kringkostnaderna. Att skicka i väg en eller flera medarbetare, kanske till och med till en annan stad, flera dagar är inte alltid det lättaste rent logistiskt.

Möjligheten att kunna dela upp utbildningen i flera utbildningsblock, inte sällan över flera dagar, i stället för att köra en lång heldag är bra både för inlärningen och kalendern. Ofta erbjuder utbildningsanordnaren dessutom ett skräddarsytt schema som passar din organisations förutsättningar.

Många fördelar

Att utbilda medarbetarna digitalt har, som du kanske anar vid det här laget, många fördelar. Exempelvis blir kunskapsinhämtningen geografiskt obunden. Det innebär att medarbetarna kan gå utbildningar utan att riskera missa något tillfälle på grund av sjukdom eller resor med eventuella förseningar som konsekvenser. Varje deltagare har ju tillgång till utbildningsmodulerna via sin dator eller mobil.

Effektivare personal och exponentiell kunskapsutdelning

Hela arbetsplatsen påverkas positivt genom kompetensutvecklad personal. Med ny färsk kompetens kan medarbetarna snabbare ta på sig an nya och mer kvalificerade arbetsuppgifter. Dessutom är kunskap en investering som kan ge en exponentiell utdelning, då de nyutbildade medarbetarna kan dela med sig av sina kunskaper till resten av organisationen. När en medarbetare får nya insikter och idéer och sedan tar vara på möjligheten att dela med sig av de nyvunna kunskaperna med sina kollegor får många ny energi, som dessutom smittar av sig internt.

Möjlighet att lära i sin egen takt

Digitala kurser och webbutbildningar har, utöver sin lättillgänglighet, även många fler fördelar. Utbildningen genomförs helt i deltagarens egen takt, och många uppskattar hur enkelt det är att repetera varje kapitel och även möjligheten att pausa vid behov. Det är inte heller ovanligt att tycka det känns lättare att ställa frågor och redovisa i digitala forum, då man slipper prata inför en grupp.

De digitala utbildningsmöjligheterna ökar även fokus på den individuella utvecklingen. Inte sällan upplever deltagarna utbildningskurvan som mindre brant då de kan utgå från sina egna behov och förutsättningar, jämfört med när utbildningen genomförs tillsammans med andra.

Ökad teamkänsla

Men hämmas då gemenskapen på arbetsplatsen? Nej, snarare verkar teamkänslan öka och att samarbetet stärks. Känslan av att lära sig samma saker och utvecklas inom samma områden är vad som gör skillnaden, även när det sker parallellt.

Relaterade artiklar