Validera din kompetens och bli mer attraktiv på arbetsmarknaden

Det är långt ifrån alltid som vi har intyg eller andra formella dokument som bekräftar vad vi verkligen kan. Därför blir det allt vanligare att validera kompetens. Men vad är egentligen validering och hur använder man det inom fastighetsbranschen? I den här artikeln får du lära dig om FAVAL och hur både individer och organisationer kan utveckla sig med hjälp av validering.

FAVAL är fastighetsbranschens valideringsverktyg

För att validera kompetens inom fastighetsbranschen används FAVAL. Det är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla både reell och formell kompetens för fem vanliga yrkesroller inom fastighetsbranschens.

Validering bekräftar din kompetens – oavsett hur du skaffat den

Inom många branscher är det vanligt att arbeta i yrkesroller utan att ha den formella eller korrekta utbildningsbakgrunden. Ofta fungerar det bra. Men inte alltid. Samtidigt är det många som tillgodogjort sig relevanta kunskaper utanför det traditionella skolsystemet som har svårt att bevisa för t.ex. potentiella arbetsgivare vad de verkligen kan.

Därför blir det allt vanligare att validera kompetens. Det innebär att en persons samlade kunskaper och kompetenser inom ett visst område kartläggs och värderas på ett strukturerat sätt oavsett hur de har förvärvats.

Även för den med relevant utbildningsbakgrund men som t.ex. inte arbetat inom yrkesrollen på länge kan det vara relevant att validera sin kompetens.

Fem av fastighetsbranschens yrkesroller kan valideras

I nuläget går det att validera sig mot yrkesrollerna:

  • Fastighetsvärd
  • Fastighetsskötare
  • Fastighetstekniker
  • Fastighetsingenjör
  • Fastighetsförvaltare

Teoretiska och praktiska prov

Validering mot yrkesrollerna fastighetsvärd, fastighetsskötare, fastighetstekniker består av ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Kunskapsproven motsvarar de som finns i gymnasieskolans utbildningsplaner. Den som klarar det teoretiska provet får ett intyg och den som även klarar det praktiska provet erhåller ett kompetensbevis.

För validering mot fastighetsingenjör krävs ett teoretiskt proven samt ett tvådagars praktiskt arbetsprov på en arbetsplats.

Den som vill validera sig mot yrkesrollen fastighetsförvaltare genomför ett teoretiskt prov samt en skriftlig fördjupningsfråga.

Många fördelar med validering

På individnivå kan det vara mycket värdefullt att validera sin kompetens t.ex. i de fall en person saknar formell utbildning och det är dags att byta arbetsgivare. Det är också lärorikt för den yrkesverksamma att få insikt om eventuella kunskapsluckor och därmed kunna fylla på dem för att stärka sin anställningsbarhet och kunna göra ett ännu bättre jobb.

För ett företag finns det många fördelar i att vara tydlig med att företagets anställda är validerade och har kompetensbevis. Det kan t.ex. både öka företagets konkurrenskraft och bidra till ett starkare arbetsgivarvarumärke.

DIÖS är ett av flera fastighetsbolag som använder FAVAL

Flera stora fastighetsbolag använder FAVAL för att validera sina befintliga medarbetare. Ett omskrivet exempel är DIÖS som storsatsat på sin driftsorganisation genom att validera alla yrkesarbetare till fastighetstekniker. Det var ett medvetet val för att höja och kompetensutveckla yrkeskåren och därmed även öka kvaliteten på drift och skötsel samt servicegraden till hyresgästerna.

Även Akademiska Hus och Rikshem har kommunicerat hur de använder FAVAL för att inventera den interna kompetensen och skapa individuella utbildningsplaner för medarbetarna.

Valideringen utförs av ackrediterade testcenter

Valideringen mot intyg och kompetensbevis blir genomförda hos de testcenter runt om i Sverige som är ackrediterade av Fastighetsbranschens utbildningsnämnd. Fasticon är genom vårt utbildningsbolag BFAB ett av de ackrediterade testcentren och erbjuder även utbildningslösningar för de som behöver fylla på med kompetens för att matcha kraven på respektive yrkesroll.

Av fastighetsbranschen – för fastighetsbranschen

Valideringssystemet FAVAL är framtaget av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, en ideell förening som arbetar för kompetenssäkring av fastighetsbranschen. FAVAL lanserades 2016 för yrkesrollerna på gymnasienivå och under 2018 tillkom validering mot yrkesrollerna på eftergymnasial nivå.

 

Läs mer om FAVAL här!

Relaterade artiklar