Kan du leda dig själv, kan du leda andra – vikten av ett bra självledarskap

Under längre ledigheter tar många beslutet att det nu är dags att bryta sig loss från de gamla hjulspåren! Men – människan är ett vanedjur. Människan är känslosam. Människan är inte rationell. Därför kan det kännas som att autopiloten är påkopplad, du tappar riktning och livet bara händer dig fast du hade en plan. Många av oss hamnar där ibland, i det bristande självledarskapet. Det positiva i sammanhanget är att du själv kan påverka din situation genom att utveckla ditt självledarskap.

Ökat självledarskap påverkar affärsresultaten positivt

Ha i åtanke att oberoende av om din titel är chef, projektledare eller förvaltare är du på något sätt ledare. Hur du som ledare agerar påverkar i hög grad både dina medarbetare och affärsresultaten. Oavsett växer du både som person och i din yrkesroll genom att skapa en ökad förståelse för människors likheter, olikheter och hur de reagerar i olika situationer. Du blir både en bättre ledare och kollega.

För några decennier sedan var synen på ledarskap förenklat att en person i ledande ställning skulle kontrollera och påverka arbetsgruppen. Dagens moderna organisationer uppmuntrar istället självledarskap för att ledare ska stärka sin beslutsförmåga och lyckas bättre med olika arbetsuppgifter. De organisationer som välkomnar självledarskap som en naturlig förlängning av medarbetarnas kompetensutveckling får positiva resultat vad gäller starkare arbetsplatser som klarar av konflikter bättre. När medarbetarna kan leda sig själv bättre är det mer troligt att de själva tar tag i eventuella konflikter direkt istället för att gå till chefen med problemet.

Som ledare har du ansvar för både ditt och medarbetarnas mående

Som ledare har du ett ansvar att ta hänsyn till att dina medarbetare mår bra. Därför är det extra betydelsefullt att du själv mår bra och inte glömmer bort att ta hand om dig själv. Tänk igenom vilka krav du ställer på dig själv – i de frågorna är ditt självledarskap viktigt. Genom att bygga ett starkt självledarskap blir du tryggare i din roll och det ökar förståelsen för hur du leder arbetet klokt och balanserat.

Forskning visar att självledarskap ger flera positiva effekter i organisationen. Arbetsplatserna blir bland annat mer innovativa och medarbetarnas motivation ökar. En risk är å andra sidan att det ger mer utrymme för informella ledare. Därmed blir det extra viktigt att cheferna förtydligar vem som har ansvaret gällande specifika beslut.

Din självmedvetenhet skapar positiva ringar på vattnet

En ledare som arbetat aktivt med sin personliga utveckling blir till slut självledande. Med det menas en person som är säker i sina egna värderingar och kan kontrollera sina känslor. Detta kommer i och med att du blir mer självmedveten då du regelbundet reflekterar över och är nyfiken på att vidareutveckla dina tankar, känslor och drivkrafter.

Självinsikten du får på vägen hjälper dig att se hur du påverkar men även påverkas av andra. Du får också en ökad förmåga att ha medkänsla med dig själv. En ledare som är självmedveten har förmågan att generera en stabil företagskultur där misstag inte nödvändigtvis ses negativt, utan som en del i medarbetarnas lärande- och utvecklingsprocess. Det ger i sin tur mer produktiva, nyskapande och skarpare medarbetare.

Lär dig mer om självledarskap

Vi kommer inte undan att vardagen är stressig. Du kan välja att koppla bort autopiloten och ta tillbaka kontrollen i cockpit. Genom att avsätta tid för reflektion och lära dig mer om självledarskap får du inspiration och verktyg för att lyfta dig till nya nivåer.

Relaterade artiklar