Intervjufrågorna som kan leda till diskriminerande beslut

När du söker jobb är det viktigt att vara medveten om vilken typ av frågor som arbetsgivare bör undvika att ställa vid en arbetsintervju. Utöver att frågorna kanske gör dig obekväm kan de även vara ett brott mot diskrimineringslagen! Lär dig att känna igen frågorna som faller under de sju diskrimineringsgrunderna och bli förberedd på hur du ska svara om de dyker upp.

7 diskrimineringsgrunder att ha koll på

Till att börja med – det finns inga frågor som egentligen är uttalat olagliga eller förbjudna att ställa under en arbetsintervju. Däremot får arbetsgivaren inte ta beslutet gällande vem de väljer att anställa utifrån grunder som kan diskriminera någon. Risken finns annars att en ratad och besviken kandidat som upplever sig diskriminerad driver ärendet genom Diskrimineringsombudsmannen (DO).

I en perfekt värld skulle vissa frågor aldrig ställas utifrån ett diskrimineringsperspektiv. Men nu lever vi inte i det och får anpassa oss därefter. Därmed är det bästa du kan göra att vara förberedd och lära dig att känna igen vilken typ av frågor som faller under de sju diskrimineringsgrunderna, d.v.s. frågor som kan kopplas till:

 • Kön
 • Könsöverskrivande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning (fysisk och psykisk)
 • Sexuell läggning
 • Ålder.

Frågorna ska ge relevanta svar kopplade till tjänsten

Många frågor som faller under de här sju punkterna kan tyckas harmlösa när de ställs. Arbetsgivaren vill ju bara lära känna dig. Men frågorna vid en arbetsintervju bör ställas utifrån att få fram information som visar på om du är den bäst lämpade kandidaten för tjänsten. Beslutet om du går vidare eller inte processen ska enbart baseras på den typen av fakta, inte utifrån vilket lag du håller på i hockey, är gravid eller nyss fyllde 22 eller 52. Det medför också att arbetsgivaren bör vara medveten och inte plocka upp tråden om en kandidat själv tar upp sin ålder, etniska tillhörighet eller familjesituation.

Om en arbetsgivare försöker fiska efter information om exempelvis planerad föräldraledighet, vart du står politiskt, fackligt medlemskap, eller känslig information om din nuvarande eller tidigare arbetsgivare är också tillfällen då du bör reagera. Det är inte frågor som faller under diskrimineringsgrunderna, däremot är det både opassande och oprofessionellt.

Exempel på vanliga intervjufrågor som kan leda till diskriminerande beslut:

 • Var kommer du/din släkt ifrån?
 • Är du troende?
 • Lever du med någon?
 • Är du gravid/planerar du barn i framtiden?
 • Hur gammal är du?

Vad du kan svara om frågan ändå kommer

Så hur ska man får förhålla sig om den typen av frågor ställs? Även om frågorna är plumpa kanske du ändå är fortsatt intresserad av tjänsten och vill ge ett professionellt intryck, samtidigt som du inte vill skapa dålig stämning.

Ett tips är att retoriskt vända på frågan genom att svara ”kan du utveckla hur du menar?” eller ”hur ser du att den frågan förhåller sig till en kompetensbaserad rekryteringsprocess?”. Om du fortfarande vill ha tjänsten, men vill ducka frågan snyggt, är tonfallet jätteviktigt! Var nyfiken och inte vass. Kom ihåg, generellt handlar den här typen av frågor om okunskap kring diskrimineringslagen och ställs inte med ont uppsåt. Resultatet blir att arbetsgivaren behöver förklara sig och inte sällan kommer på sig själv med att frågan kanske inte var så relevant i sammanhanget.

Genom att bli mer medveten om vilka frågor som är lämpliga eller olämpliga vid ett intervjutillfälle kan du själv vara med och styra rekryteringsprocessen till din fördel – så att du blir bedömd utifrån din kompetens och inget annat!

Relaterade artiklar