5 vanliga kompetensbaserade rekryteringsfrågor – och vad rekryteraren egentligen vill veta

Vad är en kompetensbaserad intervju? Enkelt förklarat kan man säga att personen som håller i rekryteringen enbart ställer frågor om din kompetens. Detta är för att matcha dem med en i förväg framtagen kravprofil. Frågorna kan såklart variera beroende på vilken tjänst du söker. Gemensamt är att de inte handlar om t.ex. privatliv eller fritidsintressen. Istället fokuserar de på din kompetens och potential för den aktuella tjänsten.

I den här artikeln tar vi upp exempel på fem vanliga frågor som ofta ställs i samband med kompetensbaserade intervjuer. Du får också veta hur du kan tänka när du besvarar dem. Vi förklarar även vad det är för information den som rekryterar vill få fram. Därigenom får du bättre förutsättningar att svara på ett sätt som visar att du är rätt person för tjänsten. 

”Hur kommer det sig att du blev intresserad av rollen?”

När du söker ett nytt jobb vill arbetsgivaren helst att du söker dig till någonting nytt och inte ifrån någonting dålig.

Därför ska du inte svara ”mitt nuvarande jobb är tråkigt, så jag söker ett nytt jobb.”. Du ska inte heller svara ”min chef är knepig, så därför söker jag mig bort.”. När du får den här frågan är det av yttersta vikt att du har övertygande anledningar. Ange goda skäl varför de ska anställa just dig.

Läs igenom platsannonsen ännu en gång innan intervjun och tänk dig in i den rekryteringsansvariges situation. Vad vill de ha för kandidat och vilka egenskaper och kompetenser är de ute efter för den specifika tjänsten? Framhäv det när du får den här frågan. Läs på om företaget på deras webbplats och sociala medie-kanaler. Svara vad det är med företaget som lockar dig och berätta vad som gjort dig nyfiken på tjänsten. Väv också in varför du skulle passa i rollen och hur du eventuellt ser att du skulle kunna vidareutvecklas i den. 

”Vad saknar du idag i din nuvarande tjänst som du skulle vilja utveckla i den här rollen?”

Arbetsgivaren vill veta varför du vill arbeta hos just dem och varför du vill ha den här specifika tjänsten. Tänk redan innan intervjun igenom vad du själv är ute efter och hur du vill växa ytterligare framöver i rollen du söker dig till. Berätta sedan om vad du är ute efter, på vilket sätt du önskar växa och varför när du besvarar frågan. 

Om det står i platsannonsen att ”ingen dag är den andra lik” och du söker en tjänst med mer variation än den du har idag – framhäv det och hänvisa till vad de själva skrivit. Samma sak gäller om du söker ett  jobb där du ska analysera detaljfrågor. Berätta då att du söker efter en tjänst där du får använda din analytiska sida och utveckla den mer. Här är det viktigt att du ger en positiv bild av din attityd och håller en diplomatisk inställning. Känner du ändå att du behöver lyfta fram något negativt med din nuvarande anställning som är relevant? Försök väga upp det med något positivt som berättar om vart du vill och varför. 

”Vad ser du att du har för styrkor i rollen som (…)?”

Den här frågan och nästa kommer dyka upp i olika former i de allra flesta intervjusituationer, så är det några frågor du ska prioritera att öva att svara på så är det dem. Utvärdera dina styrkor utifrån kunskapsbaserade (som du fått av utbildning eller erfarenhet), överförbara (färdigheter du lärt dig via arbetslivserfarenhet) och personliga (dina unika färdigheter) egenskaper. Läs sedan platsannonsen igen noggrant och se vilka av dina styrkor som matchar platsannonsen och memorera dem. 

Den som intervjuar vill se vilka kompetenser och egenskaper du själv anser att du har för att matcha tjänsten. Intervjuaren vill ha specifika svar, så du tjänar mycket på att ha tänkt ut några punkter redan innan mötet. 

”Vad anser du själv att du behöver utveckla för att lyckas bra i den här rollen?”.

Här är det vanligt att många svarar ”jag har inga svagheter” och skrattar bort frågan. Det är inte så klokt. Om du agerar på det viset visar du på brist på både självreflektion och ödmjukhet. Det den som intervjuar vill veta när hen ställer den här frågan är att få en förståelse för vilka delar i din kompetens och personlighet som du behöver arbeta med för att kunna vidareutvecklas i rollen. Att få svar på den frågan är viktigt för en arbetsgivare för att kunna stötta dig i din personliga utveckling. Om du inte har koll på den här biten, hur ska du då kunna utvecklas som yrkesperson? 

Var ärlig, konkret och exemplifiera gärna. Om du till exempel inte är bekväm med att tala inför stora grupper men det ingår i rollen du söker, berätta om en situation när du har gjort det, hur du löste det samt vad du lärde dig inför framtiden. Öva gärna med en vän innan och bolla med hen om du inte kommer på något lämpligt svar själv. Tänk på att det inte handlar om att ”sätta dit” dig, utan om att underlätta din professionella utveckling. 

”Berätta om en arbetsrelaterad konflikt och hur hanterade du det.”

Syftet är att få information om hur du passar i en roll där konflikter kan uppstå och få förståelse för hur du agerar i de situationerna. Utöver det handlar det om att få fram om du är konfliktsökande eller konflikträdd som person. Arbetsgivaren vill också vet om din självkännedom vad gäller konflikter i arbetsrelaterade situationer. 

Klyschan ”ärlighet varar längst” gäller även i en intervjusituation. Om du exempelvis tidigare kommit i konflikt med en chef, kund eller kollega är det helt okej att säga det. Berätta ärligt och konkret vad som hände och vad det berodde på. Kanske hade ni olika synsätt på en specifik fråga som gjorde att ni hamnade i konflikt med varandra? Berätta det. Ta även upp hur du tänker kring situationen i efterhand och vilka lärdomar du tog med dig från händelsen. Genom att sakligt berätta om vad som hände visar du att du har reflekterat över situationen i efterhand. Du visar även att du lärde dig någonting av händelse. Detta visar i sin tur på god självinsikt och reflektionsförmåga. Den egenskapen uppskattas och efterfrågas av många arbetsgivare.  

Extratips – Visa intresse genom att ställa frågor!

Visa intresse för rollen! Ställ gärna motfrågor under intervjun som visar att du är genuint nyfiken på företaget och rollen. Du är inte vilken kandidat som helst. På samma sätt är det viktigt för arbetsgivaren att deras tjänst inte bara är ännu en i mängden för dig. Läs mer om tips på vilka frågor du kan ställa under arbetsintervjun i den här artikeln. 

Relaterade artiklar