Ta reda på om tjänsten du söker är ditt drömjobb – 5 frågor att ställa på anställningsintervjun

Har du blivit kallad till en anställningsintervju? Stort grattis! Det innebär sannolikt att arbetsgivaren bedömer att du har den kompetens som krävs för rollen! Det är lätt att glömma att arbetsintervjun även är till för att ge dig en bild över arbetsgivaren och din eventuella framtid hos dem. Samtidigt ska de få en mer klar bild över vem du är och vad du kan bidra med.

I den här artikeln fokuserar vi på vilka frågor du kan ställa till arbetsgivaren för att få bäst svar på vad arbetsgivaren kan tillföra din karriär. Det är ju faktiskt din framtid det handlar om – är tjänsten ditt drömjobb eller inte?

”Vilka kompetenser och egenskaper kommer vara mest avgörande när ni väljer ut de kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen?” 

Genom att ställa den här frågan visar du att du är mån om att förstå vilka kompetenser och egenskaper som arbetsgivaren värdesätter. Du får även en större förståelse för hur du själv passar in i vad organisationen eftersöker. Detta möjliggör också att du inte missar att berätta om en avgörande kompetens för att komma vidare i processen.

Hur är företagskulturen?” 

Genom att ställa den här typen av frågor visar du att du är mån om att hitta en företagskultur som passar dig. Detta är något många arbetsgivare uppskattar. Det finns många delar som spelar roll för hur du kommer att trivas på arbetsplatsen, beroende på vem du är.  Alltifrån vilka värderingar som genomsyrar organisationen, samarbetsformer, eventuell klädkod till sociala event både under och efter arbetstid. Det handlar också om vad du värdesätter på din arbetsplats. Om du får jobbet kommer du att spendera en stor del av dina dagar inom det här företagets väggar. Därför är det viktigt att du får en känsla för om du kommer trivas i den kulturen.

Vilka mål är uppsatta för rollen både kort- och långsiktigt?” 

Visa att du är intresserad, framåt och ivrig att sätta igång omgående om du får tjänstenDu kan även vidareutveckla frågan. Be den som intervjuar att definiera vilka mål som ska uppnås mer detaljerat och vilka specifika arbetsinsatser som kommer att krävas. Genom att få arbetsgivarens målbild tydliggjord kan du lättare ta ett beslut om tjänsten känns rätt för dig utifrån dina intressen och din ambitionsnivå. 

Hur ser framtiden ut för er organisation de närmaste fem åren?”

Många rekryterare ställer frågan ”var ser du dig själv om fem år” – våga vänd på frågan! Det är antagligen lika intressant för dig att få veta företagets framtida målsättningarDu visar arbetsgivaren att din ambition är att vara kvar på företaget en längre period och vill växa med organisationen. Genom att ställa den här frågan kan du även få fram information om hur viktig din roll kommer vara för företaget framöver. Du får även information om vilka utvecklingsmöjligheter som framöver kan öppnas upp internt. 

”Vad är nästa steg i rekryteringsprocessen?”

Det här är en bra fråga att ställa i slutet av intervjun om du vill visa arbetsgivaren att du gärna tar steget vidare i processen och vill ha fortsatt kontakt med dem. Det är också ett sätt att mentalt förbereda dig själv inför eventuellt kommande arbetsprover, djupintervjuer, tester eller andra scenarion och hinna planera inför dem om det blir aktuellt. En tydlig kommunikation underlättar också för att få svar på när du kan förvänta dig mer information framöver och därmed undvika missförstånd eller onödiga oroskänslor. 

 

Det finns såklart många fler frågor att ställa beroende på vilken tjänst och till vilket företag du söker dig till. Kom ihåg att syftet med att våga ställa frågor tillbaka till arbetsgivaren är för att du ska få en insyn i organisationen och därmed kunna ta ett aktivt och välgrundat beslut om var du ska lägga din värdefulla tid framöver.  

Funderar du även kring hur du ska besvara rekryterarnas vanligaste frågor? Lugn, det har vi skrivit om tidigare

Lycka till!

Relaterade artiklar