Kursens mål

Målet med utbildningen för projekteringsledare är att stärka dig i rollen som ledare. Med god kunskap, organisation och tydligt ansvar skapar man lättare ett bra resultat.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är en så kallad modulutbildning vilket innebär att du själv väljer vilka kurser inom utbildningspaketet du vill gå.

Grundkursen Praktisk projekteringsledning är obligatorisk men behöver inte vara först. Sedan bestämmer du själv vilka delar du vill komplettera med och i vilken ordning. 

EGNA VAL