Logo

Bas-P Byggarbetsmiljösamordnare

2 kursdagar

Som Bas-P ansvarar du över de tidiga skedena i ett byggprojekt och samordnar arbetsmiljön. Under kursen får du all den information som krävs i arbetet för en Bas-P byggarbetsmiljösamordnare.

Bas P-utbildningen ger dig kunskap om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöfrågor, roller och ansvar, vilka områden som ska redovisas i arbetsmiljöplanen, hur skyddsarbete ska organiseras, vilka riskbedömningar som ska göras och hur du samordnar på bästa sätt.

Efter avslutad kurs ska du också veta vad du behöver läsa in för att klara en certifiering för Bas-P. Kursen för byggarbetsmiljösamordnare genomförs under två kursdagar.

Innehåll i kurs

 • Generell genomgång av Arbetsmiljölagen (AML), regelverkets struktur, direktiv och föreskrifter
 • Information om de förskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS) som rör Bas-P; Byggnads- och anläggningsarbete, Arbetsplatsens utformning, Belastningsergonomi, Stegar- och arbetsbockar, Ställningar, Asbest och Kemiska arbetsmiljörisker
 • Krav och roller
 • Att utse Bas-P och Bas-U
 • Grundläggande arbetsmiljökunskap; arbetsmiljöplan och metoder
 • Praktisk samordning

Kursens mål

Målet för utbildningen Bas-P Byggarbetsmiljösamordnare är att du ska få den teoretiska Bas-P-kompetens som regelverket kräver. Det innebär att du kommer få god kunskap om AML, regelverkets struktur och arbetsplatsen utformning. Du kommer också lära dig mer om arbetsolyckor, belastningsskador, buller och förebyggande arbete. Målet är också att du efter avslutad kurs ska veta vad du behöver för att klara en certifiering för Bas-P.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Ahmanda Kastenholm
Ahmanda Kastenholm Marknadskoordinator, AB Uppsala kommuns Industrihus

”Sara är fantastisk på att hålla intresset uppe trots tunga faktabaserade kursdagar.”

Jessica Berglund
Jessica Berglund Projekteringsledare/Arkitekt, Sommarnöjen Scandinavia AB

”Bas-P gav en översiktlig bild av lagar och regelverk kopplade till arbetsmiljö i allmänhet men bygg speciellt. Kunskaper som är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter som husföretag och ställa rätt krav på våra underentreprenörer.”

Per Ovanmo
Per Ovanmo Projektledare, Akademiska Hus

”En bra utbildning som tar upp exempel från verkligheten till diskussion och inte bara ett malande igenom paragrafer.”

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Registrering

Inledning
- Arbetsmiljölagen
- AFS Byggnads- och anläggningsarbete

Roller, ansvar, samordning och arbetsuppgiftsfördelning
- Byggherre
- Uppdragstagare
- Byggarbetsmiljösamordnare BAS P eller BAS U
- Beställare och samordningsansvarig
- Leverantör och entreprenör
- Arbetsgivare och arbetstagare

Prova på
- Arbetsmiljöplan
- Förhandsanmälan

Kursdagen avslutas

Dag 2

Guidning i AFS
- AFS Arbetsplatsens utformning
- AFS Systematiskt arbetsmiljöarbete

Fördjupning
- AFS Belastningsergonomi
- AFS Stegar och arbetsbockar 
- AFS Ställningar
- AFS Vibrationer

AFS Kemiska Arbetsmiljörisker
- AFS Asbest

Kursavslutning

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Sara Tyberg
Sara Tyberg CondoConsult

Sara arbetar med projekt- och projekteringsledning från nyproduktion laboratorier till komplexa verksamhetsanpassningar med kvarboende. Sara är specialist på byggherrens arbetsmiljöansvar. Certifierad KA PBL kategori K. Certifierad Bas-P. Utbildar inom Bas-P samt Praktisk Projekteringsledning.

Linnéa Arbman
Linnéa Arbman Falck

Linnéa arbetar som Leg. Fysioterapeut/Ergonom på företagshälsovården Falck och har mångårig erfarenhet. Hon utbildar, gör ergonomiska riskbedömningar och arbetsplatsronder samt utför hälsoundersökningar, behandlingar och arbetsförmågeutredningar. Linnéa är specialutbildad inom ergonomi, idrotts- och ortopedmedicin, akupunktur, hälsa och rehab.

2 kursdagar 14 600 kr exkl. moms
 • stockholm BFAB
 • Start 2 maj 2023, 09:30
 • Slut 3 maj 2023, 16:00
 • Boka
 • stockholm BFAB
 • Start 21 nov 2023, 09:30
 • Slut 22 nov 2023, 16:00
 • Boka

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Arkitekter, byggherrar, driftansvariga, förvaltare, projektledare, projektörer m.fl. som arbetar som Bas-P eller kommer att arbeta som Bas-P.

Förkunskaper

 • Branscherfarenhet eller praktisk byggerfarenhet (arbetat som beställare, byggherre, projektledning, projektering eller projekteringsledning)
 • Utbildning i arbetsmiljö, chef-/ BAM-utbildning eller liknande
 • Översiktlig kunskap om innehållet i ett antal föreskrifter

Övrig information

Uppdaterade föreskrifter från Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket har ändrat föreskrifterna gällande utformning av arbetsplatser för Bas-P och Bas-U genom AFS 2020:1. Därmed upphävs:

 • (AFS 1997:2) om arbete i stark värme
 • (AFS 1998:2) om arbete i kylda livsmedelslokaler
 • (AFS 2008:13) om skyltar och signaler
 • (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning

 

Det betyder att det är viktigt för alla skyddsansvariga inom bygg- och fastighetsbranschen att uppdatera sina kunskaper utifrån den nya föreskriften.  

Vi har självklart uppdaterat våra kurser inom båda dessa områden.

Kompetens till ID06 Kompetensdatabas
Vi är ackrediterade av ID06 AB för att registrera din kompetens i ID06 Kompetensdatabas efter genomförd utbildning.

ID06_2022_liten.jpg

Datum

stockholm, 2 maj 2023 - 3 maj 2023

stockholm, 21 nov 2023 - 22 nov 2023

Pris

14 600 kr exkl. moms

Till toppen