Kursens mål

Målet för utbildningen Bas-P Byggarbetsmiljösamordnare är att du ska få den teoretiska Bas-P-kompetens som regelverket kräver. Det innebär att du kommer få god kunskap om AML, regelverkets struktur och arbetsplatsen utformning. Du kommer också lära dig mer om arbetsolyckor, belastningsskador, buller och förebyggande arbete. Målet är också att du efter avslutad kurs ska veta vad du behöver för att klara en certifiering för Bas-P.

Innehåll i kurs

  • Generell genomgång av Arbetsmiljölagen (AML), regelverkets struktur, direktiv och föreskrifter
  • Information om de förskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS) som rör Bas-P; Byggnads- och anläggningsarbete, Arbetsplatsens utformning, Belastningsergonomi, Stegar- och arbetsbockar, Ställningar, Asbest och Kemiska arbetsmiljörisker
  • Krav och roller
  • Att utse Bas-P och Bas-U
  • Grundläggande arbetsmiljökunskap; arbetsmiljöplan och metoder
  • Praktisk samordning