Logo

Driva mindre byggprojekt

2 kursdagar

En kurs för dig som ska leda och samordna mindre byggprojekt. Kursen ger dig kunskap och verktyg att genomföra dina projekt så tids- och kostnadseffektivt som möjligt. Mindre projekt är extra sårbara för avvikande kostnader och störningar, därför behövs en god projektplanering. Du får också lära dig bygg- och förvaltningsprocessen samt det regelsystem som styr byggprocessen.

Innehåll i kurs

 • Vad är ett projekt?
 • Att underlätta det egna arbetet genom goda rutiner
 • Kvalitets-, miljö-, ekonomi- och tidsstyrning
 • Kundens behov
 • Olika verktyg och modeller, bl.a. ISO 9000
 • Processutveckling - att arbeta på ett bättre sätt
 • Konsten att göra en rutinbeskrivning
 • Målstyrning - organisation, ansvar och befogenhet

I kursen varvas teori med grupparbeten och diskussioner.

Kursens mål

Syftet med kursen är att du ska få den kunskap och de verktyg som du behöver för att genomföra dina mindre byggprojekt så tids- och kostnadseffektivt som möjligt och underlätta ditt arbete med goda rutiner.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Projektledning
- Projektfaser och projektprocesser
- Organisation

Strategiska och inköpsrelaterade processer
- Affärsidé, projektmål, leverantörsbedömning och värdering

Omfattning-, tid- och kostnadsrelaterade processer
- Projektbeskrivning med tydliga kvalitetskrav
- Tidplan och tidstyrning
- Budget och ÄTA hantering

Processer för hantering av inbördes beroende, resurser och personal
- Bilda en tydlig projektorganisation

Hantering av kommunikation och risker
- Mötesplan och protokollskrivning, riskanalys och kontrollplan

Dag 2

Upphandling och LOU

Myndighetens tillsyn av byggprocessen
- PBL och byggherrens ansvar

Avtal med och styrning av konsulter
- ABK

Avtal med och styrning av entreprenörer
- AB 04 och ABT 06
- Val av entreprenadform, ansvar och riskfördelning
- ÄTA - arbeten
- ABT

Försäkringar

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Mikael Reijer
Mikael Reijer Mikael Reijer AB

Mikael Reijer har en examen från Handelshögskolan i Stockholm inom ledarskap, fastighets- och företagsekonomi. Han har erfarenhet att leda och utveckla privata och kommunala fastighetsbolag med stora framgångar. Han har bland annat innehaft roller som teknisk chef, avdelningschef, global projektspecialist, projektchef och vd i flertalet fastighets- och samhällsbyggnadsbolag. Mikael är föreläsare och utbildare sedan 2016 i ledarskap, fastighetsekonomi, projektledning och affärsmannaskap. Han projektleder idag stora samhällsbyggnadsprojekt i Danderyd, Stockholm och år 2020 blev han nominerad som en av tre finalister av COWI till årets projektledare inom samhällsbyggnad.​

Pehr Jacobson
Pehr Jacobson Advokatbyrån Hellgren Linander

Byggnadsingenjör och advokat. Pehr har lång erfarenhet bland annat som jurist vid Allmänna reklamationsnämndens avdelning för byggtjänster, chefsjurist vid Länsbostadsnämnden i Stockholm och som entreprenadjurist vid Byggherreföreningen. Pehr var med och utarbetade AB 92, ABK 96 och är huvudförfattare till ABFF 95, 99, 04, 12 och 15.

2 kursdagar 15 000 kr exkl. moms
 • stockholm Citykonferensen/ Ingenjörshuset
 • Start 12 dec 2022, 09:30
 • Slut 13 dec 2022, 16:00
 • Boka 6 Platser kvar
2 kursdagar 15 400 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 13 jun 2023, 09:30
 • Slut 14 jun 2023, 16:00
 • Boka
 • stockholm
 • Start 28 nov 2023, 09:30
 • Slut 29 nov 2023, 16:00
 • Boka

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du som har blivit utsedd som projektledare för mindre byggprojekt eller för dig som behöver uppdatera dig i att leda och samordna mindre byggrelaterade projekt.

Datum

stockholm, 12 dec 2022 - 13 dec 2022

Pris

15 000 kr exkl. moms

Datum

stockholm, 13 jun 2023 - 14 jun 2023

stockholm, 28 nov 2023 - 29 nov 2023

Pris

15 400 kr exkl. moms

Till toppen