Logo

Validering enligt FAVAL

Testa dig själv och få direkt vetskap om din kunskap!

Vad är FAVAL?
Fastighetsbranschen har i samarbete med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd tagit fram FAVAL, ett valideringsverktyg för validering av fastighetsbranschens yrkesroller. FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens för branschens yrken.

Vi på BFAB är ett ackrediterat testcenter för FAVAL och erbjuder validering mot intyg och validering mot kompetensbevis för yrkesrollerna:

Fastighetsförvaltare

Fastighetsingenjör

Fastighetsskötare

Fastighetstekniker

Fastighetsvärd

Vårt testcenter för praktiska prov finns i dagsläget i Stockholm. Vi erbjuder utbildningslösningar för att fylla på en validands kompetens för att matcha branschens krav på respektive yrkesroll.

Validering mot intyg eller mot kompetensbevis

Genom att validera den kompetens du förvärvat, genom arbetslivserfarenhet eller tidigare utbildning, kan du få veta vilka utbildningsmoduler som din kompetens täcker samt vilka eventuella kunskapsluckor du har för att möta branschens krav på en specifik yrkesroll. För att bli godkänd på valideringen behöver du enbart läsa de moduler av en utbildning där du saknar kompetens, och kortar därmed utbildningstiden.

  • Validering mot intyg hos ackrediterat testcenter (vilket vi på BFAB är). En yrkesrollsinriktad validering mot intyg som utförs av ett ackrediterat testcenter. Efter det kan en utbildningsplan utarbetas för deltagaren för att hen ska kunna läsa in eventuella kunskapsluckor. Vid godkänd validering mot intyg erhålls ett kompetensbevis. Se bild nedan.
     
  • Validering mot kompetensbevis hos ackrediterat testcenter (vilket vi på BFAB är). Vid en godkänd validering mot kompetensbevis utfärdas ett certifikat för den aktuella yrkesrollen. Se bild nedan.

Så här ser certifikatet ut som du får vid godkänd validering mot kompetensbevis. Då blir du certifierad.

Här kan du se en video om validering genom FAVAL.

Här kan du läsa mer om FAVAL.

Här är FAVALs egna hemsida.

Har du frågor kring validering genom FAVAL?
Kontakta Göran Näslund, Utbildningsansvarig fastighetsdrift & Testledare FAVAL på goran.naslund@bfab.se eller 076-540 07 66.

Hitta utbildning inom Validering enligt FAVAL, sök eller filtrera

Ämne

2 utbildningar hittade

Till toppen