Logo

Information om fakturering till dig som leverantör

Som samhällsbyggnadssektorns främsta kompetenspartner har vi förmånen att arbeta tillsammans med många kvalificerade och skickliga leverantörer. För kunna hantera fakturorna så effektivt och säkert som möjligt för alla parter tar vi inte emot pappersfakturor. Den elektroniska fakturahanteringen bidrar också till vårt gemensamma arbete för ökad hållbarhet.

BFAB bedrivs i kommission av STF Ingenjörsutbildning AB. Moderbolaget handhar bolagets verksamheter i kommission, vilket bland annat innebär att alla inköp sker i moderbolaget.

STF Ingenjörsutbildning AB har ett samarbete med InExchange. Om ni i nuläget inte har någon lösning för elektronisk fakturahantering hjälper de er att komma igång: www.inexchange.se/skicka-faktura.

Säkerställ att informationen är korrekt

Referens (beställare) och inköpsnummer (kostnadsställe eller projektnummer, 3 eller 6 siffror) ska alltid anges på fakturan. Säkerställ även att fakturan ställs till rätt bolag.

Om bolagsnamnet är felaktigt eller om det saknas referens eller inköpsnummer kommer fakturan att returneras för komplettering.

Ta kontakt med beställaren vid eventuella frågor.

Faktureringsadresser

STF Ingenjörsutbildning AB – 556134-8946

 

E-faktura

GLN: 7365561348941

PEPPOL-ID: 0007:5561348946

Operatör: InExchange

Fakturaadress:

STF Ingenjörsutbildning AB
556134-8946 FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA

Fakturering via e-post

E-post: 5561348946@kollektorinvoice.se

Fakturaadress:

STF Ingenjörsutbildning AB
556134-8946 FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA

Bifoga fakturan som PDF- eller TIF-fil och endast en fakturafil per mejl. Eventuell bilaga ska ligga i samma fil.

Pappersfaktura

STF Ingenjörsutbildning AB
556134-8946 FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA

Fakturorna ska så långt det är möjligt skickas elektroniskt. I enstaka undantagsfall och efter överenskommelse med beställaren kan pappersfakturor accepteras.

Till toppen