Logo

Kurser inom tillgänglighet

Att göra tillgängligt innebär att identifiera och undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning kan vara fullt delaktiga i samhällslivet. Om vi tänker tillgänglighet från början i alla våra projekt så blir samhället bättre för alla. För att lyckas med detta krävs kunskap i lagstiftningen och förståelse för varje projekts unika förutsättningar. 

Vårt kursutbud syftar till att öka kunskaperna och främja en mer tillgänglig närmiljö för alla. Vi på BFAB erbjuder både kurser som ger en ökad kunskap och konkret förståelse kring hur tillgängligheten kan bevakas i olika skeden av byggprocessen, men också kurser som berör hur man praktiskt kan åtgärda enkelt avhjälpta hinder. Våra utbildningar inom tillgänglighet i byggnader hålls både i fysiska klassrum och online.​

Kurser inom tillgänglighet


I vårt kursutbud finns bland annat:

  • Tillgänglighet – Baskurs – 2 kursdagar
    Ger utökad kunskap om tillgängligheten i byggnader och närmiljöer, samt kring regelverk. Ger utmärkta grundläggande förkunskaper inför en framtida certifiering som sakkunnig inom tillgänglighet.

  • Tillgänglighet Utbildning inför Certifiering – 1 kursdag
    Förberedande kurs inför provet till certifiering som sakkunnig inom tillgänglighet.

Välkommen att kontakta oss på BFAB!


Behöver ni veta mer om våra utbildningar och kurser rörande tillgänglighet i byggnader? Välkommen att höra av dig till oss på BFAB, vi hjälper dig gärna!​

Hitta utbildning inom Kurser inom tillgänglighet, sök eller filtrera

Ämne

2 utbildningar hittade

Till toppen