Logo

Allmänna villkor

Kursprogram 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar av innehåll i kursprogram.

Integritetspolicy 
Vi följer EUs förordning, GDPR, vid hantering av personuppgifter i samband med kursadministration och utskick. Läs vår Integritetspolicy

Klassrumsutbildning

Kursanmälan 
Boka din kursplats här på bfab.se eller på 08-586 386 00. Anmälningar behandlas i den ordning de kommer till oss. Anmälningarna är bindande.

Bekräftelse 
När vi mottagit din anmälan återkommer vi med en bekräftelse till dig senast nästkommande vardag. Skulle kursen vara fulltecknad meddelar vi dig.

Kallelse 
Ca två veckor innan kursstart skickar vi ut en kallelse där du får information om kurslokal och detaljerade kurstider alternativt tillvägagångssätt för åtkomst till digitalt klassrum.

Kurstider 
Start och sluttider för våra kurser och utbildningar kan skilja sig åt. Tiderna anges i kallelsen. Kontakta oss om du är osäker.

Hotellreservation 
Vi ombesörjer vanligtvis inte hotellbokningar. Avvikelser kan förekomma vid internatkurser.

Kursavgifter 
Kursavgiften inkluderar kursdokumentation.

För kurser i hybrida klassrum är kursavgiften densamma oavsett om deltagaren väljer att delta på plats eller på distans.

Vid fysiska klassrumsutbildningar ingår lunch och fika, om inget annat angetts.

Logi ingår ej, om inget annat angetts.

Moms tillkommer. Betalningsvillkor: 30 dagar netto.

Förhinder/Avbokning 
Har du inte möjlighet att utnyttja din kursplats, får den överlåtas till någon annan person. Enligt branschens standardregler för avbokning debiteras 50% av kursavgiften vid avbokning 4-2 veckor före kursstart och 100% av kursavgiften samt kostnaden för måltider vid avbokning 2-0 veckor före kursstart.

Inställd kurs 
STF Ingenjörsutbildning förbehåller sig rätten att ställa in kurs om antalet anmälningar är för få. Vid inställd kurs meddelar vi dig senast 10 dagar innan kursstart.

Om BFAB på grund av föreläsares sjukdom måste ställa in kursen erbjuds nytt kurstillfälle. BFAB ersätter inte outnyttjade biljetter för transport och logi.

Onlineutbildning

Användning av BFAB lärplattform
Köpt licens med unikt användarnamn och lösenord får endast tilldelas och användas av en enskild individ. Användarnamn och lösenord är konfidentiellt och får inte delges till tredje part. BFAB äger rätt att när som helst göra licensen otillgänglig för din profil om misstanke om missbruk av obehörig person ges.

Tillgänglighetstid 
Antal dagar du har tillgång till utbildningen är angivet på respektive utbildning.

Ångerrätt 
För företagskunder är köpet bindande i samband med beställning.

För privatkunder gäller rättigheter enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda varor utan att ange någon anledning inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits. För att returen ska vara giltig skall produkten vara oanvänd och ingen inloggning i lärplattform skett.

Force Majure 
BFAB är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet och skall ej heller vara ansvarigt för skada i fall då kurs helt eller delvis måste inställas p g a föreläsares sjukdom. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Institutet självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

 

Till toppen