Logo

Riskhantering i projekt för byggherrar, entreprenörer och projektörer

2 kursdagar

Det finns de som säger att byggprojekt alltid blir försenade. Andra säger att byggprojekt alltid blir dyrare än vad det var tänkt. Så behöver det inte vara!

Arbetar du med projekt inom bygg, fastighet eller infrastruktur? Lär dig hantera risker i ett projekts alla faser och hur riskhanteringsarbete bedrivs i praktiken. Målet är att du ska få både kunskap och motivation att omgående tillämpa riskhantering i ditt vardagliga arbete. Ett strukturerat och systematiskt riskhanteringsarbete hjälper dig till lönsammare affärer genom att hantera alla typer av risker och samtidigt utveckla nya möjligheter. Dessutom får du ett grepp om arbetsmiljö, varumärkesfrågor och hantering av omgivande intressenter.

Kursen innebär också möjlighet till att bredda ditt nätverk inom samhällsbyggnadssektorn.

Innehåll i kurs

 • Vad är projektriskhantering?
 • Varför är projektriskhantering en god idé?
 • Kopplingen mellan risker och möjligheter
 • Riskidentifiering, konsolidering, riskanalys, riskutvärdering, riskbehandling – hur, när, varför?
 • Passion, intuition och analys – hur påverkas vår riskbenägenhet och våra beslut?
 • Att välja ambitionsnivå, vilka fallgropar finns?
 • Kopplingen mellan osäkerhet i kalkyl, riskkostnad och budget

Kursens mål

Att du ska få kunskap och motivation att omgående tillämpa riskhantering i ditt vardagliga arbete.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Markus Aarflot
Markus Aarflot Delprogramledare, Göteborgs Stad

”Jag har utvecklat min förståelse om riskhantering i ett större organisationsperspektiv och hur riskhantering kan integreras i företagskulturen och processer för att uppnå liknande resultat som kvalitets- och miljöledningssystem.”

Stefan Granander
Stefan Granander Projektledare, Trafikkontoret, Göteborgs stad

”Väldigt bra utbildning med en väldigt kompetent föreläsare.”

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Inledning
- Begrepp, processen samt kopplingen mellan risker och 
  möjligheter

Alla organisationer består av människor
- Risktagande såväl som riskbemötande handlar om att fatta beslut.
  Är vi rationella eller styrda av känslor? Passion, intuition och
  analys – drivkraft och fallgropar

Riskidentifiering
- Principer och metoder – vikten av rätt riskformulering

Riskanalys och riskutvärdering
- Prioritering av insatser, projektstyrning, rapportering och trender

Dag 2

Riskbenägenhet och riskkommunikation
- Individuella skillnader, situation och grupppåverkan – att
  kommunicera det osäkra

Att räkna på osäkerhet och risk

- Osäkerhet, riskkostnad – hur förhåller sig dessa till budget och
  prognos?

Riskbehandling: Definiera och följa upp
- Att definiera åtgärder och sedan göra vad man sagt att man ska
  göra.

Att finna lämplig ambitionsnivå
- Optimalt snarare än maximalt

Summering

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Henrik Szentes
Henrik Szentes STRABILITY

Henrik är företagare och forskare fokuserad på projektorganisationer. Henrik är civilingenjör från Chalmers (Väg och vatten) och efter drygt 15 år i olika ledarroller startade han eget konsultbolag inriktat mot riskhantering och projektstyrning. Samtidigt påbörjades doktorandstudier på Luleå Tekniska Universitet på halvtid, och 2016 försvarade Henrik sin doktorsavhandling kring ledarskapsrelaterade spänningar och paradoxer i stora byggprojekt. Henrik är idag en uppskattad föreläsare, moderator och rådgivare.

2 kursdagar 15 400 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 21 mar 2023, 09:30
 • Slut 22 mar 2023, 16:00
 • Boka
 • stockholm
 • Start 19 sep 2023, 09:30
 • Slut 20 sep 2023, 16:00
 • Boka

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du är projektledare, fastighetsutvecklare, platschef eller uppdragsledare, eller arbetar på annat sätt i eller nära bygg- och fastighetsprojekt.

Datum

stockholm, 21 mar 2023 - 22 mar 2023

stockholm, 19 sep 2023 - 20 sep 2023

Pris

15 400 kr exkl. moms

Till toppen