Kursens mål

Att du ska få kunskap i fuktmekanik och praktisk byggnadsfysik. Du kommer förstå gällande branschregler och kunna säkerställa rätt krav på fuktsäkerhet i byggprojekt. Dessutom kommer du få upp ögonen för riskkonstruktioner i byggnader och hur du undviker fuktskador.

Innehåll i kurs

 • BBR-krav i fuktkapitlet                                            
 • Kritiska fukttillstånd.
 • Riskkonstruktioner
 • Lärdom av tidigare felprojekteringar.
 • Lärdom av felaktiga materialval.
 • Rita rätt (fuktsäkerhetsprojektering)
 • Lufttäthetens betydelse för byggnaden
 • Projektering av lufttäthet
 • Viktiga detaljer som måste vara med i projekteringen för att undvika skador.
 • Fuktmekanik och Byggnadsfysik i praktiken


Praktiska exempel på konstruktivt fuktskydd:

 • Grunder
 • Fasader
 • Vindar & takkonstruktioner
 • Kylrum / Frysrum
 • Badhus
 • Lättbetonghus

 

Testa dina fuktkunskaper här!