Kursens mål

Att ge dig bred kunskap om byggnaders och närmiljöers tillgänglighet och användbarhet. Du får kännedom om hur den fysiska miljöns utformning kan verka stödjande eller hindrande för personer med funktionsnedsättningar. Du ska även känna till samhällets krav på tillgänglighet och användbarhet.

Innehåll i kurs

  • Inlevelseblock för att skapa insikt och förståelse 
  • Genomgång av samhällets regelsystem när det gäller tillgänglighet
  • Funktionshinder, definitioner och olika gruppers behov
  • Funktionshindrades erfarenheter
  • Utformning av byggnader för tillgänglighet och reflektioner
  • Hur du kan arbeta som fristående sakkunnig

Under inlevelseövningarna medverkar representanter från Hörselskadades Riksförbund, Synskadades Riksförbund och RG Aktiv Rehabilitering.

För dig som avser att certifiera dig som sakkunnig i tillgänglighet erbjuder vi också Tillgänglighet - utbildning inför certifiering. Kursen förbereder dig inför certifieringsprovet.