Logo

PBL

1 kursdag

På den här kursen får du grundläggande kunskaper om PBL, Plan- och bygglagen. Du får ta del av de senaste uppdateringarna och hur dessa påverkar branschen och din yrkesroll. Utöver teoretiska genomgångar får du även insyn i relevanta rättsfall. På så sätt kan vi visa hur PBL används i praktiken.

Innehåll i kurs

Den 2 maj 2011 trädde PBL i kraft. Plan- och bygglagen reglerar bland annat bygglov och samhällets minimikrav, planläggning av mark och vatten och om byggande. På kursen går vi igenom följande och innehållet varvas med genomgång av relevanta rättsfall för att exemplifiera hur PBL används i praktiken.

 • Allmänt om PBL
 • Intresseavvägningen m.m.
 • Plansystemet
 • Utformnings- och egenskapskrav
 • Bygglov, marklov m.m.
 • Processen hos kommunen
 • Sanktionssystemet
 • Upphäva tomtindelningar
 • Detaljplans genomförandetid vid ändring
 • Handläggningstid för anmälningsärenden
 • Markanvisningar och exploateringsavtal samordnas
 • Expediera lov och förhandsbesked
 • Reglerna om färdigställandeskydd 

 

Kursen BBR går dagen efter och väljer du att gå både PBL och BBR så får du 15% rabatt på kursavgiften.

Kursens mål

Att du ska ha kännedom om de senaste uppdateringarna inom PBL och ändringar som är på gång.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Emma Landström
Emma Landström Structural engineer, AFRY

”Engagerad och kunnig föreläsare med genomtänkt och pedagogiskt upplägg!”

Föreläsare

Johannes Holmgren
Johannes Holmgren Polaris Advokatbyrå

Advokat på Polaris Advokatbyrå. Johannes är specialiserad på markexploateringsfrågor, med tonvikt på plan- och bygglagen och miljöfrågor. Han har mer än 15 års erfarenhet på advokatbyrå och har dessförinnan arbetat som bolagsjurist och på domstol. Han är flitigt anlitad som föreläsare beträffande framförallt PBL.

1 kursdag 7 800 kr exkl. moms
 • digitalt klassrum
 • Start 28 nov 2022, 09:30
 • Slut 28 nov 2022, 16:30
 • Boka
 • digitalt klassrum
 • Start 22 maj 2023, 09:30
 • Slut 22 maj 2023, 16:30
 • Boka
 • digitalt klassrum
 • Start 27 nov 2023, 09:30
 • Slut 27 nov 2023, 16:30
 • Boka

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Bygglovshandläggare, planarkitekter, byggnadsinspektörer, kontrollansvariga, entreprenörer, beställare eller byggherrar.

Förkunskaper

Viss kännedom om PBL, men inget krav.

Datum

digitalt klassrum, 28 nov 2022

digitalt klassrum, 22 maj 2023

digitalt klassrum, 27 nov 2023

Pris

7 800 kr exkl. moms

Till toppen