Logo

Praktisk projekteringsledning

2 kursdagar

Projekteringen är en kreativ process där projekteringsledaren har en nyckelroll. Det är då produkten optimeras avseende funktion, estetik, teknik och ekonomi och det är du som projekteringsledare som ska leda och samordna mot ett gemensamt mål.

Kursen omfattar projekteringsledning av husbyggnader från mindre verksamhetsanpassningar till större komplexa byggnader såsom kontor, samhällsbyggnader, ny- om- eller tillbyggnad och följer byggprocessens skeden.

Innehåll i kurs

 • Projekteringens syfte i olika skeden av byggprocessen:
  Utredning, program, systemhandling, bygghandling, produktion/överlämnande
 • Målstyrning, programkrav och beslutsprocesser
 • Organisation och resurssättning av projektering
 • Systemhandling och tekniska utredningar
 • Bygghandlingsskede, detaljer, byggbarhet
 • Ekonomi, tidstyrning och KMA
 • Kommunikation och dokumentation i projekteringsprocessen

 

Kursen är en grundläggande och praktisk orienterad kurs i projekteringsledning med fokus på projekteringsprocessen som en kreativ process. Kursen berör byggprocessens alla skeden från idé-skede till överlämnande utifrån projekteringens perspektiv, men mest fokus på de centrala delarna såsom systemhandling och bygghandling.

Praktisk projekteringsledning är en av kurserna som ingår i utbildningspaketet Diplomerad projekteringsledare.

Kursens mål

Efter kursen har du kunskaper om projekteringsledarens roll och ansvar. Du har fått en helhetssyn över processen och ökat din kunskap om att styra mot uppställda mål som rätt kvalitet, pris och leveranstid.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

 • Kursstart/presentation/inledning
 • Organisation
 • Utredning, förstudie, programskede
 • Målstyrning utifrån projekteringsledning
 • Systemhandlingsskede
 • Bygghandlingsskede
 • Produktionsskede

Dag 2

 • Ekonomi- och ekonomistyrning
 • Tid- och tidsstyrning
 • KMA, Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö
 • Kommunikation och dokumentation
 • Stöd för projekteringsledaren
 • Framgångsfaktorer, Erfarenheter
 • Avslut

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Sara Tyberg
Sara Tyberg CondoConsult

Sara arbetar med projekt- och projekteringsledning från nyproduktion laboratorier till komplexa verksamhetsanpassningar med kvarboende. Sara är specialist på byggherrens arbetsmiljöansvar. Certifierad KA PBL kategori K. Certifierad Bas-P. Utbildar inom Bas-P samt Praktisk Projekteringsledning.

Markus Hansen
Markus Hansen Projektdialog Stockholm AB

Marcus har lång erfarenhet av projekteringsledning, bygg- och projektledning, byggherre- och hyresgästombud, flyttledning inkl projektering av kommersiella, offentliga och publika samt kulturskyddade lokaler med höga säkerhetskrav.  Projekt har genomförts i olika entreprenadformer (TE, GE) inkl generalkonsultuppdrag (ABK09). 

2 kursdagar 15 300 kr exkl. moms
 • stockholm Hotel C
 • Start 24 okt 2022, 09:30
 • Slut 25 okt 2022, 16:00
 • Boka
 • stockholm BFAB
 • Start 11 maj 2023, 09:30
 • Slut 12 maj 2023, 16:00
 • Boka
 • stockholm
 • Start 14 nov 2023, 09:30
 • Slut 15 nov 2023, 16:00
 • Boka

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Projekt/projekteringsledare, arkitekter, konsulter eller projektörer men även fastighetsägare och byggherrar som önskar få en mer komplett bild av projekteringsprocessen.

Datum

stockholm, 24 okt 2022 - 25 okt 2022

stockholm, 11 maj 2023 - 12 maj 2023

stockholm, 14 nov 2023 - 15 nov 2023

Pris

15 300 kr exkl. moms

Till toppen