Logo

Artikelarkiv

Diplomerad fastighetsförvaltare - nu med personligt bollplank!

Den välrenommerade utbildningen Diplomerad fastighetsförvaltare kvalificerad fastighetsförvaltning utvecklas konstant. En nyhet är att samtliga deltagare under hela utbildningstiden får tillgång till ett personligt bollplank. Under hösten kommer Lisa Nisser, HR-konsult och coach med lång erfarenhet från fastighetsbranschen, att stötta deltagarna med både deras professionella och personliga utveckling. Ta del av vilka positiva, och kanske även överraskande, effekter du kan förvänta dig av ett unikt upplägg när utbildning kombineras med personlig utveckling.

Läs mer

BFAB är Sveriges första kompletta testcenter för FAVAL

BFAB har ackrediterats som testcenter även för fastighetsingenjörer. Därmed stärker organisationen sin marknadsledande ställning och blir det enda kompletta testcentret för FAVAL-validering i Sverige. För att utföra validering av fastighetsingenjör har BFAB knutit till sig rutinerade Peter Westhammar som testledare.

“Att få träffa alla branschmänniskor, öppna ännu fler ögon för att man kan göra saker på annorlunda sätt samt visa att man aldrig är fullärd.”, det är vad Peter ser fram emot mest. Läs mer om hur ingenjören med barndomsdrömmar om att bli uppfinnare ska arbeta med validering av fastighetsingenjörer och vad han ser fram emot att bidra med till branschen. Passa även på att ta del av Peters framtidsspaningar inom yrkesområdet.

Läs mer

Kunskap som hjälper dig att njuta av projektframgångarna

Vilka delar är det viktigast att ha koll på inom Boverkets byggregler (BBR)? Och är det enklare att driva ett litet projekt jämfört med ett större? Magdi Dobi är civilingenjör och arkitekt och arbetar inom bygg- och fastighetssektorn som konsult. Hon är även en av BFAB:s uppskattade föreläsare inom BBR och utbildningen Driva mindre byggprojekt med expertiskunskaper inom byggbranschens regelverk och avtalssystem.

I den här intervjun får du bland annat veta varför det är viktigt att hålla sig uppdaterad om BBR och vilka delar som är viktigast att ha koll på som projektledare.

Läs mer

Färre olycksrisker genom att du tar ditt elsäkerhetsansvar

Den som äger en byggnad med en elanläggning har det yttersta ansvaret för att elen i anläggningen är säker och används på rätt sätt. Det gäller oavsett om ägaren är en privatperson eller bolag. Att till exempel inte ha rutiner för att upptäcka trasiga vägguttag i en skola kan få ödesdigra konsekvenser.

Elanläggningar och elapparater är en förutsättning för att vi ska kunna bo bekvämt och verksamheterna fungera. Men elen kan vara riktigt lömsk och elrelaterade olyckor är allt för vanliga. Lagstiftningen kring elfrågor kan dock uppfattas som svårförståelig och omfattande. Därför har vi bett Lars Kilsgård, konsult och tidigare elinspektör på Elsäkerhetsverket samt med god erfarenhet från elbranschen i roller som elektriker till elingenjör, att dela med sig av svaren på vanliga funderingar kring elsäkerhet och elansvar.

Läs mer

Livsviktigt att ha kontroll på elsäkerheten

I dag tar vi till stor del elen för givet och reflekterar inte över vilken farlig produkt vi alla hanterar till vardags. Elanläggningar och elapparater är en förutsättning för att vi ska kunna bo bekvämt och verksamheterna fungera. Men elen kan vara riktigt lömsk och elrelaterade olyckor är allt för vanliga. De kan även orsaka allvarliga konsekvenser för både människor och byggnader.

Mats Jonsson är elsäkerhetsingenjör med 25 års erfarenhet, uppskattad föreläsare och mottagare av elsäkerhetspriset 2018. I den här artikeln svarar på flera vanliga frågor om elsäkerhet utifrån ett fastighetsägarperspektiv.

Läs mer

Har du verkligen koll på elsäkerheten?

För alla som arbetar med fastighetsförvaltning är det viktigt att ha kunskap om Elsäkerhetslagstiftningen. Om det blir fel kan konsekvenserna bli förödande. Samtidigt kan lagstiftningen uppfattas som både omfattande och svårförståelig.

Mats Jonsson är elsäkerhetsingenjör och för sitt engagemang i elsäkerhetsfrågor fick han mottaga Elsäkerhetspriset 2018.  Vi har bett honom reda ut begreppen och dela med sig av den kunskap inom elsäkerhet som han byggt upp under sina mer än 20 år i branschen.

Läs mer
Till toppen