Logo

Martin lär fastighetsägarna hantera synpunkter på inneklimatet

Martin Persson

För varmt, för kallt, för dragigt. Inneklimatet är något som de allra flesta har synpunkter om. På kursen Termiskt inneklimat får deltagarna lära sig allt från enklare till mer komplexa ärenden som annars kan ta flera år att få erfarenhet av i praktiken.

Martin Persson, besiktningsman och projektledare inom bygg på Pantektor AB med många års egen praktiskt erfarenhet, leder kursen med visionen ”aktivt lärande”, dvs. att deltagarna aktivt får medverka genom grupparbeten och diskussioner. Kursen är därför uppbyggd på praktiska övningar snarare än traditionella föreläsningar.

Varför ska man gå den här kursen?

– Min målsättning är att de som går den här kursen ska känna sig tryggare med att hantera frågor och klagomål som berör det termiska inneklimatet. Just termisk komfort är en subjektiv upplevelse som behöver bemötas med fakta och tydlighet för att undvika långdragna diskussioner eller långa hanteringstider.

Vilken nytta har fastighetsägare av att medarbetarna genomfört utbildningen?

– De tillämpade kunskaperna gör att hyresvärden kan ge hyresgästerna en ännu bättre kundupplevelse. Deltagarna får lära sig övergripande om helheten vad gäller det termiska inneklimatet. De får också specifika verktyg för hur de på bästa sätt kan hantera frågor och klagomål från hyresgästerna.

Varför tycker du att det är viktigt att ha koll på ämnet termiskt inneklimat?

– Det här är ett av de mest återkommande ämnena inom fastighetsförvaltning och man kan spara mycket tid genom att ha rätt kunskaper. Kursen är även extra aktuell nu när fastighetsägarna kommer dra ner inomhustemperaturen på grund av de höga energikostnaderna. Det kan leda till att man behöver ha ännu fler tydliga och faktabaserade förklaringar till hyresgästerna som man förmedlar pedagogiskt.

Vem är kursen skapad för och vad behöver deltagarna för förkunskaper?

– Den här kursen är aktuell för alla som arbetar med de tekniska delarna inom bygg- och fastighetsförvaltning. Men framför allt de som hanterar klagomål från nyttjandehavarna i bostäderna eller lokalerna.

Avslutningsvis, vad ger det dig att föreläsa om ämnet för andra?

– Det är så roligt att föreläsa och få dela med mig av mina kunskaper till andra. Jag uppskattar verkligen dialogen med deltagarna. Inte sällan lär jag mig något nytt också, man brukar ju säga att man lär sig mest genom att lära andra!


Kursen Termiskt inneklimat är en endagarskurs där du får möjlighet att diskutera och lära dig tillsammans med andra inom samma bransch. Genom diskussioner och praktiska övningar får du nya kunskaper och lärdomar som du sedan har stor nytta av och kan tillämpa direkt i din arbetsvardag.

För mer information, kontakta Lillemor Runesson på 073-600 92 03 alt. lillemor.runesson@bfab.se.

Till toppen