Logo

Få koll på investeringarna med kursen Fastighetsekonomi för ekonomer

Ekonomernas breda arbetsuppgifter ligger till grund för stora delar av fastighetsaffären. Det gäller därmed att räkna på rätt saker och samtidigt förstå både sambanden och helheten. I kursen Fastighetsekonomi för ekonomer får deltagarna, under ledning av Michael Murphy, ta del av praktiska exempel för att lära sig just detta.

Michael Murphy

En bransch som påverkar på flera nivåer

Fastighetsbranschen följer generellt konjunkturen och oavsett upp- eller nedgång kan man räkna med en relativt hög aktivitet. Det är en av anledningarna att Michael Murphy, civilekonom, konsult och utbildare inom fastighetsekonomi, fortfarande tycker att hans jobb är så givande efter cirka 25 års arbete inom fastighetsbranschen i roller både som hyresgäst och fastighetsägare.

– Det är spännande att branschen hela tiden rör på sig. När det är högkonjunktur görs det mycket affärer, men i en lågkonjunktur kan man inte sitta still för att vänta ut de goda tidernas återkomst. Investeringar som görs idag kan få mycket positiva effekter när konjunkturen vänder uppåt. Fastighetsbranschen omsätter oerhört stora belopp i sig samtidigt som den både påverkar och samverkar med många andra branscher, såsom bygg- och kapitalbranschen, säger Michael.

Varför ska man gå utbildningen Fastighetsekonomi för ekonomer?

– Det som gör beräkningarna speciella för ekonomer verksamma inom just fastighetssektorn är att de ofta är kopplade till investeringar och värderingar utifrån ett affärsmässigt perspektiv. Att kunna räkna och förstå konsekvenserna av de fastighetsinvesteringar som utförs på ett korrekt sätt är en avgörande faktor för fastighetsbolagets fortsatta framgång. I kursen går vi tillsammans igenom olika beräkningsmetoder och hur man använder dem i praktiken, vilket skiljer sig mot den redovisningsmässiga bakgrund som många ekonomer har.

Som ekonom verksam i fastighetsbranschen är det en stor fördel att ha med sig branschens särdrag, vilket Michael lyfter under kursen både redovisnings-, affärs- och investeringsmässigt. Deltagarna får bland annat med sig nomenklatur, begrepp och vad man bör bevaka inom branschen, tillägger Michael.

Vilken nytta har deltagarnas arbetsgivare av den här utbildningen?

– Jag vill ge deltagarna ett synsätt för att betrakta fastighetsinvesteringar samt goda verktyg för att kunna fatta ännu klokare beslut än innan de gick kursen. Genom att få koll på fastighetsbranschens särdrag kan de också använda sina nyvunna kunskaper på rätt sätt i sin roll som ekonom för att kunna genomföra mer träffsäkra analyser.

Varför är det viktigt att ha koll på det här ämnet?

– Villkoren för fastighetsbranschen blir allt tuffare vilket gör det mer angeläget att prioritera rätt investeringen. Det gäller både utifrån fastighetens perspektiv, men också utifrån de ekonomiska konsekvenser som uppstår på fastighetens driftnetto och avkastningsvärde. Sedan 20–25 år tillbaka och fram till nu har det generellt sett inte varit så svårt att genomföra lyckade fastighetsaffärer. Låga finansiella kostnader och en god värdeutveckling har varit en god hjälp. Nu är vi på väg in i en tuffare marknad med högre risknivåer och då är det mer angeläget att ha rätt verktyg för att fatta kloka beslut.

Vilka deltagare är kursen utformad för?

– Kursen riktar sig mot ekonomer som vill utveckla sin förståelse för och bredda sina kunskaper inom fastighetsekonomi.


Är du ekonom och vill in i fastighetsbranschen? Eller kanske är du redan verksam, men vill slipa kunskaperna ytterligare? Då är Fastighetsekonomi för ekonomer kursen för dig! Under kursen går Michael Murphy igenom de specifika skillnaderna och vad du bör ha koll på som ekonom i ett fastighetsbolag. Du får även praktiska verktyg för att kunna räkna och förstå konsekvenserna av fastighetsinvesteringarna.

För mer information, kontakta Lillemor Runesson på 073-600 92 03 alt. lillemor.runesson@bfab.se.

Till toppen