Kursens mål

Kursens mål är att du ska bli väl förberedd inför certifieringsprovet och få en förberedelse för arbetet som certifierad sakkunnig i tillgänglighet.

Innehåll i kurs

  • Vad innebär det att vara certifierad sakkunnig i tillgänglighet 
  • Genomgång av de gällande lagtexterna i PBL och angränsande lagstiftning.
  • Råd och föreskrifter
  • Juridiskt ansvar som sakkunnig
  • Praktiska fall
  • Rättsfall

Kursen Tillgänglighet - utbildning inför certifiering är en endagsutbildning som förbereder dig inför certifieringsprovet. Se också Kiwas hemsida för mer information om certifiering och var och när certifieringsprov kommer att hållas.

Se även vår grundkurs: Tillgänglighet - Baskurs