Logo

Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare

2 kursdagar

Fastighetsekonomi för långsiktigt fastighetsägande och förvaltning.

På den här kursen i fastighetsekonomi får du bland annat lära dig om nyckeltal inom fastighetsekonomi för kassaflödesfastigheter och hur de beräknas. Du får även lära dig att räkna på olika typer av investeringar, upprätta kassaflödesanalys och göra beräkningar för lönsamhet och marknadsvärde. Med rätt kunskap kan du sedan fatta bättre ekonomiska beslut för företaget. 

I upplägget varvas teori med praktiska övningar i Excel. Du får även med dig några praktiska mallar som du kan använda efter kursen.

Innehåll i kurs

 • Övergripande om fastigheter som investeringsobjekt
 • Påverkan på ekonomin för fastighetsinvesteringar relaterade till händelser inom och utom företaget
 • Nyckeltal i fastighetsekonomi – olika viktiga nyckeltal för fastigheten och fastighetsföretaget
 • Vad är driftnetto och direktavkastning – varför är det viktiga begrepp och hur kan du påverka?
 • Lönsamhet och investeringskalkylering, pay-off, nuvärde, annuitet med mera
 • Vad är din fastighet värd? Olika värdebegrepp och värderingsmetoder, bland annat kassaflödesvärdering
 • Hur ser fastighetens ekonomi ut i ett längre perspektiv?
 • Exempel på olika tänkbara upprustningsstrategier – hyreshus
 • Du får en övningsfastighet att räkna på

Kursens mål

Kursens mål är att du ska få kunskap om fastighetsekonomin i ditt företag och därmed fatta bättre ekonomiska beslut. Du får bland annat lära dig några viktiga nyckeltal inom fastighetsekonomin, hur de beräknas och hur du kan påverka dem. Du behöver även känna till den löpande förvaltningsekonomin på lite längre sikt vilket tas upp på kursen.

Vidare får du insikt i hur du värderar en fastighet – bland annat tas upp hur några olika upprustningsalternativ kan påverka hyresnivåer samt drift- och underhåll.

Du får räkna på olika typer av fastighetsinvesteringar i de mallar som tillhandahålls. Du kan även använda mallarna på hemmaplan efter kursen.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

 • Fastigheter som förvaltnings-/investeringsobjekt
 • Påverkan på fastighetsekonomin av olika händelser inom och utom företaget
 • Olika former av nyckeltal för fastigheter och fastighetsföretag
 • Driftnetton och betalningsnetton samt ekonomin för fastigheter i längre perspektiv
 • Olika typer av investerings- och värderingskalkyler med övningar samt analys av bland annat drift- och underhållskostnader för fastigheter/fastighetsföretag

Dag 2

 • Olika värdebegrepp vid fastighetsvärdering (marknadsvärde, individuellt avkastningsvärde m.m.)
 • Olika värderingsmetoder vid fastighetsvärdering
 • Övningar med tillämpning av olika former av värderingskalkyler för fastigheter, exempelvis kassaflödeskalkyl
 • Diskussion och övning kopplad till några olika synsätt vid upprustning/renovering av hyreshus
 • Översiktligt om påverkan på resultat- och balansräkningar av investeringar

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Bo Nordlund
Bo Nordlund BREC

Teknologie doktorexamen inom fastighetsekonomi från KTH. Bo har innehaft flera olika yrkesroller, bland annat som fastighetsanalytiker i bank, auktoriserad revisor och redovisnings-/värderingsspecialist avseende fastigheter och fastighetsföretag. Han har även varit ledamot i FARs policygrupp för redovisning.

2 kursdagar 15 600 kr exkl. moms
 • stockholm BFAB
 • Start 28 nov 2022, 09:30
 • Slut 29 nov 2022, 16:00
 • Boka
 • stockholm BFAB
 • Start 4 maj 2023, 09:30
 • Slut 5 maj 2023, 16:00
 • Boka
 • stockholm BFAB
 • Start 6 nov 2023, 09:30
 • Slut 7 nov 2023, 16:00
 • Boka

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Fastighetsägare, fastighetsförvaltare och personal inom ekonomi eller administration. Det gäller oavsett om du arbetar med lokaler eller bostäder.

Förkunskaper

Önskvärda förkunskaper är kursen Fastighetsekonomi  Grundkurs eller motsvarande samt grundkunskaper i nuvärdesberäkning.

Datum

stockholm, 28 nov 2022 - 29 nov 2022

stockholm, 4 maj 2023 - 5 maj 2023

stockholm, 6 nov 2023 - 7 nov 2023

Pris

15 600 kr exkl. moms

Till toppen