Logo

Fastighetsekonomi – grundkurs

2 kursdagar

Är du verksam i fastighetsbranschen och vill få en större förståelse eller ta ett större ansvar för ekonomin i ditt fastighetsföretag?

I kursen Fastighetsekonomi – grundkurs får du de kunskaper i fastighetsekonomi som krävs för att på egen hand se de ekonomiska sambanden i ett fastighetsbolag. Kursen innehåller övningar där du lär dig viktiga ekonomiska termer och att läsa och analysera ett fastighetsföretags årsredovisning. Efter kursen kan du driva dina projekt med både större förståelse och bättre resultat. De kunskaper som du får från grundkursen i fastighetsekonomi har du användning för i många olika områden i fastighetsbranschen.

Innehåll i kurs

 • Fastighetsföretagets särdrag – vad kännetecknar fastighetsföretag?
 • Hur påverkas fastighetsekonomin av olika händelser inom och utom företaget
 • Grundläggande begrepp och samband i fastighetsekonomi
 • Företagsekonomiska nyckeltal
 • Förståelse för bokslut, balansräkning och resultaträkning i ett fastighetsföretag
 • Ekonomin i en fastighetsförvaltning
 • Genomgång av ett fastighetsföretags årsredovisning
 • Viktiga företagsekonomiska nyckeltal i fastighetsföretag
 • Hur hänger nyckeltalen ihop?
 • Resultatrapport och prognoser för verksamheten

Kursens mål

Du ska kunna ta ett större ansvar för ditt fastighetsföretags ekonomi genom att få förståelse för grundläggande ekonomisk terminologi och hur analys av en årsredovisning går till.

 

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

John Hagestål
John Hagestål Fastighetsförvaltare, Savills Förvaltning

Otroligt nöjd med BFAB:s kurs Fastighetsekonomi – Grundkurs. Jag vill varmt rekommendera kursen för fastighetsförvaltare som känner ett behov av att få en bättre insikt i den ekonomiska situationen i fastighetsbolaget.

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

 • Inledning - Översiktligt om fastigheter som investeringsobjekt och om fastighetsmarknad
 • Fastighetsföretagets särdrag - vad kännetecknar fastighetsföretag?
 • Påverkan på fastighetsekonomin av olika händelser inom och utanför företaget
 • Utveckling byggkostnader i längre perspektiv
 • Olika ytbegrepp
 • Redovisning fundamentala grunder och grundläggande ekonomiska begrepp och samband i fastighetsekonomi
 • Driftnetto och dess beståndsdelar
 • Översiktligt om ekonomin i en fastighetsförvaltning
 • Något om prognoser för fastighetsverksamheten
 • Översiktlig introduktion - Olika sätt att bedöma lönsamhet i fastighetsinvesteringar
 • Värdebedömning fastigheter - Olika värdebegrepp och översiktligt om värderingsmetoder vid bedömning av fastigheternas värde

Dag 2

 • Översiktligt om vanliga fastighetsekonomiska nyckeltal
 • Externredovisning - Lag och övrig normgivning
 • Förståelse för bokslut, balansräkning och resultaträkning i ett fastighetsföretag
 • Årsredovisningens övriga innehåll och delar
 • Diskussionsövning utifrån årsredovisningen i ett fastighetsföretag
 • Översiktligt om viktiga företagsekonomiska nyckeltal i ett fastighetsföretag

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Mikael Reijer
Mikael Reijer Mikael Reijer AB

Mikael Reijer har en examen från Handelshögskolan i Stockholm inom ledarskap, fastighets- och företagsekonomi. Han har erfarenhet att leda och utveckla privata och kommunala fastighetsbolag med stora framgångar. Han har bland annat innehaft roller som teknisk chef, avdelningschef, global projektspecialist, projektchef och vd i flertalet fastighets- och samhällsbyggnadsbolag. Mikael är föreläsare och utbildare sedan 2016 i ledarskap, fastighetsekonomi, projektledning och affärsmannaskap. Han projektleder idag stora samhällsbyggnadsprojekt i Danderyd, Stockholm och år 2020 blev han nominerad som en av tre finalister av COWI till årets projektledare inom samhällsbyggnad.​

2 kursdagar 15 300 kr exkl. moms
 • stockholm BFAB
 • Start 7 feb 2023, 09:30
 • Slut 8 feb 2023, 16:00
 • Boka
 • stockholm BFAB
 • Start 18 sep 2023, 09:30
 • Slut 19 sep 2023, 16:00
 • Boka

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

För dig som behöver en översikt och inblick i fastighetsekonomi.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Datum

stockholm, 7 feb 2023 - 8 feb 2023

stockholm, 18 sep 2023 - 19 sep 2023

Pris

15 300 kr exkl. moms

Till toppen