Logo

Anders kurs i fastighetsekonomi stärker deltagarnas affärsmannaskap

Anders Wensfeldt

Tiden går som bekant fort när man har roligt och idag har Anders Wensfelt varit föreläsare i cirka 20 år! Hos BFAB är Anders en mycket uppskattad föreläsare på utbildningen Diplomerad fastighetsförvaltare – Kvalificerad fastighetsförvaltning inom utbildningsblocket Fastighetens ekonomi. Han får fortfarande positiva kickar av att föreläsa, men vad ger kursen deltagarna och organisationen? Det delar Anders med sig av om du läser vidare!

Att dela sina erfarenheter ger positiva kickar

Efter att ha arbetat internationellt inom bygg-, fastighets- och energibranschen i flera decennium  kändes det naturligt för Anders att starta eget som konsult och föreläsa för andra branschkollegor.

Anders civilingenjörsutbildning i kombination med hans tidigare yrkesverksamma liv gjorde att det föll sig naturligt att föreläsa om fastighetsekonomi. Ekonomi har blivit allt viktigare att kunna inom fastighetsbranschen.

– När jag började föreläsa märkte jag vilken kick jag fick av det! Dels är det så kul att träffa deltagarna, bolla olika frågor med dem och se hur de växer under utbildningarna. Men föreläsandet sätter också en press på mig själv att ständigt vara påläst och uppdaterad, säger Anders.

Anders berättar engagerat att han ständigt vässar sitt föreläsningsmaterial för att det ska innehålla den mest aktuella informationen. Samtidigt är han mån om att materialet ska vara intressant och begripligt för deltagarna.

Fastighetsekonomi är nyckeln till affärsmannaskap

När Anders får frågan om varför det är viktigt att fördjupa sina kunskaper inom just ämnet fastighetsekonomi svarar han att det handlar om att förstå helheten för att kunna bli mer affärsmässig i sin professionella roll.

– Till exempel så är förvaltarrollen en bred och svår yrkesroll. En förvaltare ska kunna hantera hyresgästerna, men förväntas även ha god kunskap om tekniken i fastigheterna. Samtidigt ska förvaltaren ha koll på den ekonomiska biten för att exempelvis kunna sätta och följa en budget.

Anders menar att med fördjupade kunskaper inom fastighetsekonomi får deltagarna en större förståelse för olika ekonomiska effekter baserat på tidigare beslut. Det handlar bland annat om att kunna ta välgrundade beslut vid lokalhyresgästförhandlingar, förstå helheten för att kunna argumentera för sin sak och göra sig förstådd, men även få en större förståelse utifrån hyresgästens perspektiv. En förvaltare behöver dessutom ha en stabil fastighetsekonomisk förståelse för att kunna göra snabba överslagsräkningar när hastiga beslut behöver tas.

För att underlätta för deltagarna när de är tillbaka på jobbet får de med sig flera olika beräkningshjälpmedel samt ett budgetverktyg som de kan använda i sin arbetsvardag, vilket Anders fått återkoppling om varit till stor hjälp för många.

Förvaltare från hyresgästsidan bidrar med ekonomisk förståelse inom yrkesrollen

Avslutningsvis nämner Anders att han under sina yrkesverksamma år noterat att allt fler kvinnor kommit in branschen. Inte sällan kommer de in från hyresgästsidan, medan männen oftast kommer från den mer tekniska sidan i branschen.

– Det bidrar till en större förståelse för ekonomidelen inom förvaltaryrket i stort. En mycket positiv observation för branschen som jag hoppas se en fortsättning på!


Diplomerad fastighetsförvaltare – kvalificerad fastighetsförvaltning är utbildningen för dig som vill utvecklas och ta ytterligare ett steg i karriären. Vare sig du är ny eller gammal inom fastighetsförvaltning får du kunskap om branschens viktigaste frågor med fördjupning inom ekonomi och juridik.


Vid arbete med fastigheter och byggfrågor är ekonomin en viktig del i den dagliga verksamheten. BFAB har ett flertal uppskattade utbildningar inom fastighetsekonomi, med utgångspunkt i den kompetens som efterfrågas idag. Allt för att du ska känna dig ännu mer kompetent och trygg i din yrkesroll, oavsett om du är arkitekt eller projektledare, fastighetsägare eller förvaltare!

Till toppen