Fastighetsbranschen bygger framtiden

Fastighetsbranschen skapar och utvecklar de fysiska miljöerna där vi bor, lever och verkar. Därmed har fastighetsbranschen en avgörande och framträdande roll inom samhällsbyggnad. Genom att förvalta tex. bostäder, kommersiella lokaler och industrier skapas värden som bidrar till samhället på flera sätt. För att lyckas med det behövs många olika aktörer och kompetenser.

En bransch med många samhällsengagemang

Varför ska du vara en del av fastighetsbranschen? Om du känner att du vill vara en del i en kapitalintensiv sektor som bidrar till nya jobb och tillväxt i samhällsekonomin - då kan detta vara rätt väg för dig.

Fastighetsbranschen är dessutom en avgörande aktör när det kommer till att nå klimatmålen. Den har även en central roll i utvecklingen av samhällets infrastruktur.

En stor utmaning för branschen är att anpassa sig till en framtid som kräver ett allt mer hållbart synsätt. Det innebär att byggnader måste bli mer energieffektiva och miljövänliga samtidigt som de ska vara funktionella och attraktiva för användarna.

Genom att bidra till omställningen och arbeta med hållbart byggande, fastighetsutveckling, energieffektivisering, återvinning och minskning av koldioxidutsläpp medverkar fastighetsbranschen till att minska den negativa miljöpåverkan som följer.

Många bolag inom fastighetsbranschen engagerar sig aktivt i olika sociala utmaningar som utanförskap och bostadsbrist, såväl som relevant vidareutveckling av samhällsfastigheter.

Det är även en viktig arbetsgivare som bidrar till att skapa jobb inom flera områden, exempelvis fastighetsförvaltning, byggindustrin och fastighetsmäkleri och arkitektur. Samtliga aktörer spelar även en viktig roll i att skapa och upprätthålla byggnader och infrastruktur.

Genom att stå för cirka sju till åtta procent av Sveriges BNP spelar fastighetsbranschen en betydande roll för landets ekonomi. Dessutom bidrar fastighetsföretagen med en årlig skatteintäkter på cirka 80 miljarder kronor till statskassan, vilket är mer än kostnaderna för hälsovård, sjukvård och social omsorg i statens budget. Sammantaget bidrar fastighetsföretagen med ungefär åtta procent av de totala skatteintäkterna varje år.

För att fastighetsbranschen ska fortsätta ligga i framkant behövs mer och bred kompetens, nya arbetssätt och innovativa idéer – här kan du komma in och göra skillnad!

Vad innebär fastighetsbranschen?

Fastighetsbranschen är en bred och mångfacetterad sektor som involverar förvärv, utveckling, förvaltning och försäljning av fastigheter. Huvudfokus inom fastighetsbranschen är ägande och hantering av olika typer av fastigheter, inklusive bostäder, kommersiella byggnader och mark. Ofta samarbetar fastighetsbranschen med byggbranschen vid exempelvis renoveringsprojekt.

Detta är en dynamisk sektor som påverkas av ekonomiska trender, stadsutveckling, lagstiftning och teknologiska framsteg. Den spelar en central roll i samhällsutvecklingen genom att skapa och underhålla den fysiska miljön där människor bor, arbetar och verkar.

Goda möjligheter att hitta ditt drömjobb

I fastighetsbranschen får du möjlighet att bidra till att göra livet och vardagen bättre för många människor och samtidigt påverka miljön i rätt riktning. Det kan handla om projektutveckling, hållbart samhällsbyggande, att skapa trevliga och trygga bostadsområden till att minska klimatpåverkan och energiförbrukning i fastigheter.

En av de mest jämställda branscherna är fastighetsbranschen. Den var t.ex. den första jämställda branschen på börsnivå. Enligt en undersökning från Allbright är 45 procent kvinnor bland ledamöterna i fastighetsbolagens styrelser och ledningsgrupper.

Fastighetsbranschen inrymmer en stor bredd av kompetenser och yrkesroller. Totalt cirka 74 000 personer är verksamma inom branschen och varje jobb bidrar med ytterligare 1,3 arbetstillfällen. Det betyder att de verksamma företagen inom fastighetsbranschen indirekt bidrar med ytterligare cirka 100 000 jobb!

Vad kan man jobba med i fastighetsbranschen?

Det finns därmed goda möjligheter inom fastighetsbranschen. Oavsett om du är utbildad inom t.ex. IT, projektledning, hållbarhet, energioptimering, cirkulärt byggande, ekonomisk förvaltning eller juridik finns det bra chanser till jobb hos många attraktiva arbetsgivare. Din kunskap kan bidra till bland annat en hållbar samhällsbyggnad, bättre samhällsplanering och förvaltning.

Kompetensbristen inom fastighetsbranschen är en ständigt aktuell fråga. Här är några branschspecifika yrkesroller där det behövs fler människor:

 • Byggprojektledare
 • Fastighets­förvaltare
 • Fastighets­ingenjör
 • Fastighetsskötare
 • Fastighetstekniker
 • Fastighetsvärd.

Fastighetsbranschen består till stor del av stabila och välmående bolag. Det innebär att det ofta finns bra och långsiktiga karriärmöjligheter. När det blåser hårt i andra branscher står oftast fastighetsbranschen stadigt. Du har därmed mycket att vinna på att söka dig hit!

Fasticon är din partner inom samhällsbyggnad

Vi på Fasticons strävar alltid efter att ge våra kunder inom samhällsbyggnadssektorn en enkel och smidig upplevelse när det kommer till att hitta rätt kompetens. Målet är att bygga långsiktiga relationer med våra kunder genom att erbjuda värdeskapande tjänster som underlättar ditt arbete. Med vår gedigna erfarenhet och våra två affärsområden bemanning och rekrytering kan vi erbjuda kompetensförsörjning för alla behov inom fastighetsbranschen.

Fastighetsbranschen i korthet

 • Fastighetsbranschen skapar och utvecklar de fysiska miljöerna där vi bor, lever och verkar.
 • Det är en kapitalintensiv sektor som bidrar till nya jobb och tillväxt i samhällsekonomin.
 • Branschen är en viktig samhällsaktör inom hållbarhets- och miljöfrågor.
 • Totalt cirka 74 000 personer är verksamma inom branschen.
 • Fastighetsbranschen bidrar med en betydande andel av Sveriges BNP.
 • Jämställdhet är en viktig fråga högt upp på agendan.
 • Det finns goda möjligheter att hitta ett jobb där du kan vara med och göra skillnad.