Konsultchefen – 4 situationer det kan vara smart att hyra in en konsult

Elin Eriksson, Konsultchef på Fasticon

Elin Eriksson är Konsultchef på Fasticon och har många års erfarenhet av att tillsätta konsulter för tillfälliga kompetensbehov inom fastighetsbranschen. I denna artikel delar hon med sig av fyra smarta sätt att använda konsultlösningar för att på ett smidigt och flexibelt sätt täcka behov av personal och kompetens.

Men först – vad gör en inhyrd konsult, egentligen? 

– En konsult är en person som kliver in och hjälper till med olika uppgifter under en uppsatt tidsram. Tidigare användes konsulter främst när det uppstod ett behov av erfarna chefer som snabbt kunde komma in och täcka upp vakanser inom organisationen. Men det har förändrats över tid, och nu är det allt mer vanligt med olika sorters konsultlösningar på alla nivåer. Hos Fasticon har vi konsulter för både chefspositioner och specialistroller, så vi täcker verkligen en bred skala av behov.  

Tillfällen det kan vara bra att hyra in en konsult 

– Behovet av en konsult kan uppstå vid olika tillfällen. Till exempel när en medarbetare går på föräldraledighet, en oväntad situation uppstår eller att en pågående rekrytering tar längre tid än förväntat. Men det är inte bara i dessa situationer en konsult kan vara till nytta. Ibland behöver organisationer tillföra specifik kompetens och erfarenhet för att möta utmaningar eller driva projekt framåt. På så sätt kan en konsultlösning bidra till att förstärka och berika organisationen som helhet, berättar Elin. 

Fyra situationer en konsultlösning är smart att använda: 

1. När behov av tillfällig personal uppstår 

Att ta hjälp av en konsult är som vanligast när man är i behov av tillfällig personal. Det kan till exempel vara: 

 • Vid höga arbetsbelastningar och behovet av extra resurser ökar. 

 • För att fylla luckor vid exempelvis föräldraledighet eller sjukfrånvaro. 

 • För att säkerställa att verksamheten fortsätter smidigt under pågående rekryteringar. 

2. Vid hantering av större förändringar 

Vid större förändringar, såsom omorganisationer och nedskärningar, kan en erfaren konsult vara ovärderlig. Tack vare sin erfarenhet kan konsulten guida och skapa stabilitet i omskakande situationer. En konsult är oberoende, vilket möjliggör ett externt perspektiv och undviker påverkan av interna motsättningar. 

3. Som en provanställning

Det är vanligt att konsultuppdrag kan leda till fast anställning hos uppdragsgivaren, om det är önskvärt för båda parter. Att hyra in en konsult kan därför vara en smart strategi för att testa på varandra inför en eventuell anställning. Under inhyrningsperioden har både konsulten och uppdragsgivaren chansen att utvärdera varandra, och om det finns ömsesidigt intresse kan uppdragsgivaren välja att erbjuda konsulten en fast tjänst. Det är dock viktigt att kommunicera möjligheten till anställning från början för att skapa öppenhet och tydlighet i samarbetet. 

4. För att sätta riktlinjerna för en ny process eller roll  

En konsult kan även vara mycket värdefull vid utvecklingen av en ny process, funktion eller område som behöver specialiserad expertis. Personen kan introducera och implementera de nya metoderna och skapa riktlinjer för en ny befattning, som sedan kan övertas och förvaltas av en permanent medarbetare. 

Konsultinhyrning – en dynamisk och smidig lösning  

– Att hyra in en konsult passar alltså i lägen när företag behöver lösa ett tillfälligt behov av personal eller är i behov av en viss typ av kompetens, avslutar Elin. 


Saker arbetsgivare ofta uppskattar när de hyr in en konsult:

 1. De får in någon som driver en fråga när andra inte har tid.
 2. Att skräddarsy omfattningen utifrån organisationens behov och förkorta eller förlänga uppdraget.
 3. Att ha någon från utsidan att bolla idéer och problem med.
 4. En erfaren konsult är objektiv och kan bidra på sätt som ordinarie personal inte kan.
 5. Lärande – konsulten tillför kunskap och erfarenheter till organisationen.
 6. En konsult är självgående och behöver inte mycket arbetsledning.
 7. Det går fort att få in en konsult och personen sätter sig snabbt in i arbetsuppgifterna.
 8. En duktig konsult berättar vad organisationen behöver höra och inte vad ni tror att ni vill höra.

 

Vill du veta mer? Kontakta Elin Eriksson

Konsultchef

elin.eriksson@fasticon.se 073-415 43 11

Vill du veta mer om vårt konsulterbjudande?

Relaterade artiklar