4 sätt att använda konsultlösningar

Att hyra en konsult blir ett allt vanligare sätt att täcka behovet av personal och kompetens. I den här artikeln ger vi en orientering till flexibla konsultlösningar – vad det är, vilka fördelar det kan ge och fyra situationer när det kan vara smart att använda.

Arbetsmarknaden blir allt mer flexibel och nya sätt att skaffa kompetens dyker upp. Konsultbolag tar allt mer löpande roller från att tidigare varit projektinriktade. Bemanningsbranschen växer vilket gjort att det blivit vanligare att köpa flexibel arbetskraft. Att outsourca funktioner som till exempel IT och ekonomi har blivit praxis och insourcing av personer som driver en viss funktion har ökat.

Utvecklingen mot en allt mer flexibel arbetsmarknad har också gjort att efterfrågan på konsulter ökat markant på senare år.

Vad gör en konsult?

En konsult är en person som bemannar en roll och utför löpande arbete under en viss period. Från början var typiska konsulter rutinerade chefer som kunde komma in under en kris eller när ett företag plötsligt blev av med en nyckelperson. Detta har med tiden suddats ut och olika typer av konsultlösningar finns numera på olika nivåer. På Fasticon förmedlar vi konsulter på både chefs- och specialistnivå.

Fyra anledningar till att anlita en konsult

Behovet av en konsult uppkommer ofta oväntat och med kort varsel. En medarbetare blir sjuk, en krissituation uppstår eller en rekrytering drar ut på tiden. Men det finns också andra situationer när en konsultlösning kan vara bra, inte minst för att tillföra kompetens och erfarenhet till organisationen i stort.

Här är fyra situationer när det kan vara smart att ta in en konsult:

1. Vid behov av tillfällig personal

Den vanligaste anledningen till att anlita en konsult är att man behöver personal:

 • Vid arbetstoppar då man har ett tillfälligt behov av extrapersonal.
 • För att ersätta fast personal vid exempelvis föräldraledighet eller sjukskrivning.
 • För att täcka personalbehovet under tiden en pågående rekryteringsprocess.

2. För att hantera stora förändringar

En annan situation när en erfaren konsult kan göra nytta är vid stora förändringar, som exempelvis omorganisation och nedskärningar. En erfaren konsult som är van vid liknande situationer kan lotsa organisationen genom förändringen och ha en stabiliserande effekt i kaos. Hen är oberoende, kan ge ett utifrånperspektiv och påverkas inte av internpolitik.

3. Som en provanställning

Det är inte ovanligt att konsultuppdrag övergår i fast anställning hos uppdragsgivaren, om båda parter vill det. Att ta in en konsult kan därmed vara ett smart första steg till en anställning. Projektperioden ger möjlighet för båda parter att känna av varandra. Om tycke uppstår kan uppdragsgivaren sedan ”ta över konsulten”. Det är bra att vara öppen med möjligheten för anställning från början.

4. För att sätta ramarna för en ny roll

En konsult kan också göra stor nytta i utvecklingen av en ny process, funktion eller område som kräver specialistkompetens. Hen kan etablera de nya arbetssätten och sätta ramarna för en ny roll som en fast medarbetare sedan kan ta över och förvalta.

Flexibilitet och lärande

En konsultlösning passar alltså i situationer när företag behöver lösa ett tillfälligt behov av personal eller en viss kompetens.

Några saker som arbetsgivare ofta uppskattar när de tar in en konsult:

 1. De får in någon som driver en fråga när andra inte har tid.
 2. Skräddarsy omfattningen utifrån organisationens behov och förkorta eller förlänga uppdraget.
 3. Att ha någon från utsidan att bolla idéer och problem med.
 4. En erfaren konsult är objektiv och kan bidra på sätt som ordinarie personal inte kan.
 5. Lärande – konsulten tillför kunskap och erfarenheter till organisationen.
 6. En konsult är självgående och behöver inte mycket arbetsledning.
 7. Det går fort att få in en konsult och personen sätter sig snabbt in i arbetsuppgifterna.
 8. En duktig konsult berättar vad organisationen behöver höra och inte vad ni tror att ni vill höra.

Vill du veta mer? Kontakta Sara Backlund

Affärsområdeschef Bemanning & Rekrytering

sara.backlund@fasticon.se 073-415 43 14

Läs mer om vårt konsulterbjudande här

Relaterade artiklar