Konsultchefens expertråd – det ska du tänka på när du hyr in en konsult

Imran Waheed, Konsultchef på Fasticon

Behovet av extern expertis och specialistkompetens är avgörande för företag som står inför utmaningar eller projekt som kräver specifik kompetens. Imran Waheed, Konsultchef på Fasticon, delar med sig av värdefulla råd om hur företag kan överväga behovet av konsulttjänster för att framgångsrikt lösa problem och driva förändringar framåt. Ta del av expertinsikterna som ger ditt företag en välgrundad strategi för att använda konsulttjänster på bästa sätt.

Vid vilka tillfällen är det fördelaktig att hyra in en konsult?

– När ett företag står inför komplexa utmaningar, eller vid projekt som kräver specifik kompetens som inte finns internt. En konsult kan bidra med extern expertis och nya perspektiv som kan vara avgörande för att lösa problem och driva förändringar framåt. Dessutom kan konsulten bidra med flexibilitet genom att leverera tjänster under en begränsad tidsperiod. På så sätt slipper företaget långsiktiga åtaganden. Om man saknar tillräckliga resurser för att hantera en specifik uppgift eller projekt är en konsultlösning ofta en bra lösning. Det är även fördelaktigt att hyra in konsulter när det finns ett behov av att snabbt fylla kunskapsgap.

Vilka överväganden kan ett företag göra när de står inför beslutet att antingen anställa personal eller hyra en konsult?

– När företag behöver välja mellan att anställa personal eller hyra en konsult är det bra att fundera över behovet av långsiktig arbetskraft eller specialistkompetens på kort sikt. Konsulter ger snabb tillgång till specialiserad expertis utan arbetsgivaransvar. Att anlita konsulter kan vid en första blick verka kostsamt, men ger fördelen av snabb tillgänglig specialistkompetens.

Vad är bra att tänka på när man bestämt sig för att hyra en konsult?

– Att tänka på vilka kompetenser och kvalifikationer som verkligen behövs är nyckeln. När vi pratar om kompetenser och tekniska färdigheter, är det viktigt att vara väldigt  specifik. Sedan behöver man såklart även tänka på mjuka egenskaper och personlighet. En annan viktig del är erfarenhetsnivån. Är det verkligen en senior konsult vi behöver, eller skulle någon med några års erfarenhet räcka?

Imran fortsätter:

– Gruppdynamiken är såklart också viktig. Och glöm inte att titta på tidigare prestationer, vilka resultat har personen levererat tidigare? Sist men inte minst, vilka mål strävar vi efter att uppnå med hjälp av konsulten i detta specifika uppdrag? Det är viktigt att ha tydliga mål.

Vill du veta mer? Kontakta Imran Waheed

Konsultchef

imran.waheed@fasticon.se 073-559 50 86

Relaterade artiklar