Tips till dig som funderar på att hyra en konsult

Anki Vistam, Konsultchef på Fasticon

Att tillfälligt hyra in en specialist eller erfaren chef för att säkerställa verksamhetens leverans och utveckling blir allt vanligare. ”Det finns många situationer när det är både smidigt och effektivt att hyra in en konsult”, säger Anki Vistam, Konsultchef på Fasticon. I den här artikeln delar Anki med sig av användbara tips till dig som funderar på att hyra in en konsult.

Att hyra in kompetens är en snabb och flexibel lösning

Situationerna till att det finns behov av att hyra in en konsult kan vara många. Gemensamt för dem är att behovet ofta uppstår oväntat och med kort varsel. Det kan vara att en medarbetare säger upp sig, blir sjukskriven eller osäkerhet inför framtiden och plötsliga arbetstoppar. Oavsett anledning behöver du snabbt en person med rätt kompetens på plats. 

– En konsult är självgående och kan bidra med värdefulla kunskaper och erfarenheter till organisationen. Dessutom går det fort att få in en konsult och personen sätter sig snabbt in i arbetsuppgifterna för att bidra till din organisations utveckling och framgång. Du betalar endast för den tid som konsulten arbetar och behöver inte ägna tid åt vare sig rekrytering eller personaladministration. Det jobbet gör bemanningsföretaget åt dig, så att du kan fokusera på dina arbetsuppgifter, berättar Anki. 

Fördelar med att hyra in personal:

 • Du får snabbt in rätt kompetens för att säkra organisationen och verksamhetens leverans, samtidigt som du får stöd av bemanningsföretaget.
 • Bemanningsföretaget har arbetsgivaransvaret och betalar skatt och sociala avgifter för konsulten, vilket betyder att ert företag bara betalar ett timarvode.
 • Det är en flexibel lösning som går att skräddarsy utifrån just ditt tillfälliga kompetensbehov.
 • En konsult kan hyras in på deltid.
 • Hyr först och anställ sedan. Många ser bemanning som ett smidigt rekryteringsverktyg då man ofta kan välja att hyra in först och därefter erbjuda anställning.
 • Att ta in en konsult kan vara ett sätt att etablera nya arbetssätt och sätta ramar för en ny roll som en anställd medarbetare sedan kan ta över och förvalta.
 • Om förutsättningarna förändras är det enkelt att avsluta eller byta ut kompetensen.

Tips till dig som funderar på att anlita ett bemanningsföretag:

 1. Identifiera kompetensbehovet och specificera syftet med att hyra in en konsult.
 2. Fundera på konsekvenserna av att inte ha en erfaren resurs snabbt på plats.
 3. Ta kontakt med bemanningsföretag som är specialiserade på din bransch och som förstår behovet och yrkesrollerna.
 4. Förbered dig inför intervjun med konsulterna som presenteras. Det är även de som väljer dig och uppdraget.
 5. Kontrollera att bemanningsföretaget är auktoriserat och korrekt försäkrat.
 6. Se till att alltid teckna ett avtal som exempelvis reglerar pris, uppdragets omfattning, betalningsvillkor och hur oväntade händelser och ansvar ska hanteras.

– Genom att ha tydliggjort kompetensbehovet blir du en tydligare beställare, vilket bidrar till att du snabbare får träffa rätt konsulter och därmed får rätt kompetens på plats i dialog med bemanningsföretaget, avslutar Anki.

 

Vill du veta mer? Kontakta Anki Vistam

Konsultchef

anki.vistam@fasticon.se 073-415 43 16

Vill du veta mer om vårt konsulterbjudande?

Relaterade artiklar