Sök

Tips till dig som funderar på att hyra en konsult

Att tillfälligt hyra in en erfaren chef eller specialist för att säkerställa verksamhetens leverans och utveckling blir allt vanligare. Det finns många situationer när det är både smidigt och effektivt att hyra in en konsult. Gemensamt för dem är att behovet ofta uppstår oväntat och med kort varsel. Det kan vara att en medarbetare säger upp sig, blir sjukskriven eller osäkerhet inför framtiden och plötsliga arbetstoppar. Oavsett anledning behöver du snabbt en person med rätt kompetens på plats.

Att hyra in kompetens är en snabb och flexibel lösning

En konsult är självgående och kan bidra med värdefulla kunskap och erfarenhet till organisationen. Dessutom går det fort att få in en konsult och personen sätter sig snabbt in i arbetsuppgifterna för att bidra till din organisationens utveckling och framgång. Du betalar endast för den tid som konsulten arbetar och behöver inte ägna tid åt varken rekrytering eller personaladministration. Det jobbet gör bemanningsföretaget åt dig, så att du kan fokusera på dina arbetsuppgifter.

Fördelar med att hyra in personal:

 • Du får snabbt in rätt kompetens för att säkra organisationen och verksamhetens leverans, samtidigt som du får stöd av bemanningsföretaget.
 • Bemanningsföretaget har arbetsgivaransvaret och betalar skatt och sociala avgifter för konsulten, vilket betyder att ert företag bara betalar ett timarvode.
 • Det är en flexibel lösning som går att skräddarsy utifrån just ditt tillfälliga kompetensbehov.
 • En konsult kan hyras in på deltid.
 • Hyr först och anställ sedan. Många ser bemanning som ett smidigt rekryteringsverktyg då man ofta kan välja att hyra in först och därefter erbjuda anställning.
 • Att ta in en konsult kan vara ett sätt att etablera nya arbetssätt och sätta ramar för en ny roll som en anställd medarbetare sedan kan ta över och förvalta.
 • Om förutsättningarna förändras är det enkelt att avsluta eller byta ut kompetensen.

Tips till dig som funderar på att anlita ett bemanningsföretag:

 1. Identifiera kompetensbehovet och specificera syftet med att hyra in en konsult.
 2. Fundera på konsekvenserna av att inte ha en erfaren resurs snabbt på plats.
 3. Ta kontakt med bemanningsföretag som är specialiserade på din bransch och som förstår behovet och yrkesrollerna.
 4. Förbered dig inför intervjun med konsulterna som presenteras. Det är även de som väljer dig och uppdraget.
 5. Kontrollera att bemanningsföretaget är auktoriserat och korrekt försäkrat.
 6. Se till att alltid teckna ett avtal som exempelvis reglerar pris, uppdragets omfattning, betalningsvillkor och hur oväntade händelser och ansvar ska hanteras.

Genom att ha tydliggjort kompetensbehovet blir du en tydligare beställare, vilket bidrar till att du snabbare får träffa rätt konsulter och därmed får rätt kompetens på plats i dialog med bemanningsföretaget.

Vill du veta mer? Kontakta Sara Backlund

Affärsområdeschef Bemanning & Rekrytering

sara.backlund@fasticon.se 073-415 43 14

Relaterade artiklar