Hyra in en konsult? Så undviker du de vanligaste misstagen

När axlarna sjunker och du kan rikta ditt fokus mot det väsentliga, då har du hittat rätt. Att anlita en interimskonsult genom ett proffsigt bemanningsföretag ska kännas som att du delegerat uppgiften till rätt person med exakt rätt kompetens. Vi har samlat våra bästa tips för att öka dina chanser att få rätt person på plats direkt – och undvika de vanligaste misstagen. Investera några minuter av din tid för att spara timmar av arbete!

Var tydlig med uppdraget och kraven

Det första och viktigaste steget för att hitta rätt person är att tydligt definiera uppdraget. En vanlig fallgrop är att inte ägna tillräcklig omsorg åt uppdragsbeskrivningen. Undvik det genom att skriva en tydlig kravprofil för bemanningslösningen.

Fundera över vilka kompetenser och kvalifikationer som är avgörande för att lyckas i uppdraget. Inom till exempel bygg- och fastighetsbranschen är det särskilt viktigt att specificera tekniska färdigheter, erfarenheter inom projektledning och förståelse för regelverk.

Ta dig tid att reflektera över dina behov och ställ dig själv frågor som:

 • Nödvändiga kompetenser och tekniska färdigheter: Vilka specifika kompetenser och tekniska kunskaper behöver konsulten?
 • Mjuka egenskaper och personlighet: Vilka mjuka egenskaper skulle vara mest fördelaktiga för uppdraget?
 • Erfarenhetsnivå: Vilken erfarenhetsnivå och expertis är mest lämplig för att möta kraven i uppdraget? Måste det verkligen vara en senior konsult, eller skulle några års erfarenhet vara tillräckligt?
 • Gruppdynamik: Hur ser gruppsammansättningen ut som konsulten kommer att vara en del av?
 • Tidigare prestationer: Vilka resultat och prestationer behöver konsulten ha levererat under sina tidigare uppdrag?
 • Önskat resultat: Vilka konkreta mål strävar du efter att uppnå med hjälp av konsulten i detta specifika uppdrag?

Genom att göra en prioriterad lista över de viktigaste kraven och vara flexibel där det är möjligt ökar du chanserna att hitta den optimala konsulten för uppdraget.

Optimera kravprofilen för en interimskonsult

Undvik fällan att kopiera kravprofilen för en permanent roll när du söker en interimskonsult. Konsulten kommer ofta in för att lösa specifika problem eller genomföra projekt. Ha med dig att kravprofilen därför kan skilja sig åt jämfört med en person som endast haft tillsvidareanställningar. Var flexibel och anpassa kraven för att passa uppdraget.

Koncentrera kraven på de specifika mål och resultat som organisationen behöver uppnå under den kommande bemanningsperioden. Identifiera tydliga och mätbara prestationer som du förväntar dig av konsulten och förmedla dem tydligt. Genom att göra detta ökar du chanserna att få önskade resultat under den begränsade tiden.

Kom ihåg att lyfta uppdraget och förmåner

I en konkurrensintensiv marknad är det avgörande att tydligt förklara varför de ska tacka ja till just ditt erbjudande. Vilka fördelar har konsulten av att välja ert uppdrag? Allt fler ser exempelvis möjligheten till distansarbete som en självklarhet. Är det något ni kan tänka er att erbjuda alla eller några dagar i veckan?

Kommunicera även de positiva sidorna av er företagskultur, spännande projekt, tekniska innovationer eller andra delar som kan vara lockande för konsulten att få vara en del av.

Kontrollera bakgrund och referenser

Många misstag uppstår när man förbiser bakgrundskontroller och referenstagning. Se till att du får en tydlig bild av konsultens tidigare prestationer och arbetssätt. Det kan vara avgörande för att minimera risken att hyra en konsult som inte lever upp till förväntningarna.

Prioritera onboarding

Underskatta inte vikten av en effektiv onboarding av interimskonsulten. Ge din nya kollega nödvändig information och introduktion till organisationen. Att investera engagemang i början kommer att betala sig genom att konsulten snabbare blir en del av gruppen och presterar bättre.

Genom att tänka på de här sakerna ökar du sannolikheten för att hyra rätt interimskonsult till ditt projekt och att konsulten väljer att tacka ja till ert erbjudande. Ge dig själv tiden att planera ordentligt när du ska hyra in en konsult – det vinner du på i längden.

Och kom ihåg, Fasticons konsultchefer ger dig gärna råd på vägen för att säkerställa att du får maximalt värde av din strategiska inhyrning.

Summering:

Tydlig definition av uppdraget och kraven:

 • Formulera uppdraget tydligt för att undvika misstag.
 • Skapa en noggrann kravprofil för bemanningslösningen.

Optimering av kravprofilen för interimskonsulter:

 • Anpassa kravprofilen för att matcha uppdragets karaktär.
 • Var flexibel och överväg skillnader gentemot permanenta roller.

Lyft uppdraget och förmåner

 • Besvara frågan ”Vilka fördelar har konsulten av att välja ert uppdrag?”.
 • Möjlighet till distansarbete attraherar fler konsulter.
 • Kommunicera positiva aspekter av företagskulturen, spännande projekt, tekniska innovationer, osv.

Kontrollera bakgrund och referenser:

 • Undvik misstag genom noggrann bakgrundskontroll och referenstagning.
 • Få en tydlig bild av konsultens tidigare prestationer och arbetssätt.

Prioritera onboarding:

 • Underskatta inte vikten av en effektiv onboarding för interimskonsulten.
 • Investera tidigt för att säkerställa snabb integrering och hög prestation.

Vill du veta mer? Kontakta Sara Backlund

Affärsområdeschef Bemanning & Rekrytering

sara.backlund@fasticon.se 073-415 43 14

Relaterade artiklar