Anlita en interimskonsult – en expert med kort startsträcka

En oväntad vakans, större organisationsförändringar eller ett projekt i behov av spetskompetens – det är några exempel på när det kan vara rätt att anlita en interimskonsult med dokumenterad bakgrund inom ett specialistområde, berättar Lena Boman, interimskonsult sedan tio år. Utöver erfarenheten som interimskonsult har Lena en gedigen erfarenhet från beställarsidan. Tack vare den samlade kunskapen från bägge sidor har Lena stenkoll på fördelarna med att anlita en interimskonsult och vad man ska tänka på som beställare, erfarenheter hon generöst delar med sig av.

Komplex arbetsmarknad kräver flexibla lösningar

Att tillfälligt hyra in en erfaren chef eller specialist blir allt vanligare bland företag som till exempel vill utveckla sin affär eller behöver täcka upp vid en oväntad vakans. Lena Boman har tio års erfarenhet som interimskonsult i ledande befattning. Utöver det har hon arbetat på beställarsidan sedan karriärens början på 80-talet.

I en allt mer komplex arbetsmarknad som kräver mer flexibilitet anpassar sig företagen snabbt för att hitta bästa möjliga kompetenslösningarna. Detta leder till att den anpassningsbara bemanningsbranschen haft en kraftig tillväxt under de senaste åren.

– En konsult kan hoppa in med kort varsel på deltid eller heltid och hjälpa kunden utifrån det behov som finns. Ett exempel är när något behöver genomföras som senare inte kommer vara en del av det allmänna uppdraget, säger Lena.

Men det finns även andra situationer när interim kan vara en bra lösning, inte minst för att tillföra kompetens och erfarenhet.

– Rent konkret får man som kund en omedelbar bemanning av en erfaren och kompetent person för det specifika område som man köper in, rekryterar eller anlitar en interimslösning för.

Interimskonsulten hjälper till med de tuffa utmaningarna

Genom att anlita en interimskonsult med bred erfarenhet kan han eller hon komma in och göra det som behövs för att leda en arbetsgrupp i rätt riktning, eller styra organisationen mot nya mål. Ett uppdrag som i vissa lägen kan vara tufft för en intern medarbetare att ta vid.

När en extern person kommer in blir gruppdynamiken annorlunda, vilket ofta kan vara positivt vid komplexa och specifika situationer som behöver en långsiktig lösning. Interimskonsulten kommer också in med nya synsätt och tankar, något som ofta uppskattas. Då konsulten är anlitad under en begränsad period, eller en tillfällig förändringsprocess, kan företaget därefter anställa någon som smidigt kan förvalta det påbörjade arbetet.

Nya möjligheter kan växa fram längs med vägen

Det händer regelbundet att organisationen får upp ögonen för hur interimskonsulten kan berika organisationen ytterligare kunskapsmässigt längs med vägen. Utifrån den egna erfarenheten som interimskonsult har Lena upplevt att hon tillfört ett värdefullt mervärde för de organisationer hon arbetat hos. Inte sällan har uppdragen utvecklats och ibland även utvidgats i ansvarsområden, efterhand som kunden förstått hennes djupa kunskap inom specifika områden.

– Vid flertal tillfällen har jag fått möjlighet att bidra med helt andra saker än vad som förväntades från början. Jag har till exempel genomfört organisationsförändringar som företrädarna inte haft möjlighet att driva själva, säger Lena.

Extern kunskap som berikar organisationen

Lenas tips till den organisation som överväger att ta in en interimskonsult på ledningsgruppsnivå är att välja en konsult som får mandat att verkligen vara en fullvärdig ledningsgruppsmedlem.

– Det är viktigt för att få en helhet i vad man som kund får ut av konsultens tjänster och specialistkunskaper. Interimskonsulten ska få möjligheten att känna ett allmänt ansvar för hela bolaget och organisationen, inte isolerat sitta på endast sitt eget ansvarsområde.

Om konsulten hyrs in för att uträtta saker på ledningsgruppsnivå men undanhålls vissa delar finns risken att han eller hon missar värdefull information. Det handlar också om att få en grundförståelse för verksamheten samt en förståelse för vad kollegorna i organisation gör och fyller för funktioner.

– När man tar in en interimskonsult har man ett ypperligt tillfälle att ta till sig extern kunskap! Ta vara på kompetens och erfarenheterna från den personen, betonar Lena.

 

Lena Boman

 

Vill du veta mer? Kontakta Sara Backlund

Affärsområdeschef Bemanning & Rekrytering

sara.backlund@fasticon.se 073-415 43 14

Vill du veta mer om vårt konsulterbjudande?

Relaterade artiklar