Fortsatt stark efterfrågan på konsultlösningar

Sara Backlund, Affärsområdeschef Bemanning & Rekrytering på Fasticon

”Fortsatt stark efterfrågan på våra konsultlösningar”, säger Sara Backlund, Affärsområdeschef Bemanning & Rekrytering på Fasticon. Att hyra in en konsult under en begränsad period är för många företag en smart och smidig lösning för att tillgodose kompetensbehov. I den här artikeln delar Sara med sig av sina spaningar om hur marknaden för konsultlösningar utvecklats och vilka utmaningar många kunder inom fastighetssektorn står inför vad gäller kompetensförsörjning.

Hur ser kompetensbehovet ut inom fastighetsbranschen idag? 

– Fastighetsbranschen är i förändring och utvecklas i hög fart, vilket gör det till en spännande sektor att få arbeta i, inleder Sara. Samtidigt råder det inom många områden kompetensbrist. Det innebär att det på branschnivå finns ett konstant personalbehov som kan tillgodoses både med permanenta och temporära lösningar. 

Fastighetssektorn har, som bekant, länge tampats med kompetensbrist inom många olika områden. Det finns ett stort behov av nischade roller i kombination med nya krav. Detta sammantaget gör att efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög. 

– I dagsläget ser vi också lägre rörlighet på arbetsmarknaden. Många arbetstagare sitter ”lugnt i båten” och funderar några extra varv innan de bestämmer sig för att byta jobb.  

Lägre rörlighet på marknaden innebär att det tar längre tid för bolag att rekrytera nya medarbetare, och när rekryteringsprocesser drar ut på tiden blir konsultlösningar en alltmer efterfrågad tjänst för att kunna täcka kompetensbehov. 

Hur är kundernas intresse för konsultlösningar?

– Intresset för konsultlösningar är stort! Våra kunder har mycket att göra och många har en oerhört hög arbetsbelastning. De senaste årens omvärldsläge med lågkonjunktur och höga räntor har medfört att bolag har tvingats se över sin personalstrategi och vissa har infört anställningsstopp. Men kompetensbehovet kvarstår. Allt detta i kombination med kompetensbrist och långa processer innan en permanent lösning finns att tillgå, gör att det finns ett stort intresse av att hyra in konsulter.  

Vid vilka tillfällen kan det vara aktuellt att hyra in en konsult? 

– Anledningarna är många. Det kan vara vid akuta behov som sjukskrivning eller arbetstoppar. I många fall behöver kundbolagen även hjälp med att implementera nya arbetsmetoder och processer, som i ett senare skede lämnas över till permanenta medarbetare. 

– Något annat som också blivit allt vanligare är hyrköpslösningar, dvs att man hyr in en konsult under en period för att sedan överta och anställa konsulten. Detta är en trygghet och säkerhet för kunden att vi som bemanningsbolag har arbetsgivaransvaret fram till den dagen konsulten blir anställd hos kundbolaget. 

– Vi behöver vara flexibla och anpassningsbara i hur vi jobbar för att kunna möta de olika behoven som finns hos våra kunder i branschen. Detta för att få till rätt upplägg och rätt konsult på plats.

 

Och hur ser intresset ut för konsultrollen? 

– Konsultrollen är fortsatt attraktiv. Vi har många efterfrågade och erfarna konsulter i vårt nätverk, samtidigt som vi ständigt kommer i kontakt med nya personer som är intresserade av konsultrollen. Detta gäller både för chefs- och specialistroller, men även mer juniora roller eller om man är ny in i fastighetsbranschen.

 

– Att vara konsult kan därmed innebära en möjlighet att arbeta och utvecklas i perioder på olika bolag, men det kan också vara en väg till en ny spännande arbetsgivare. 

Du verkar ha fullt upp med andra ord! Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Att få arbeta i en spännande bransch och att jag får träffa så många olika sorters människor. Jag lär mig nya saker hela tiden – både av mina kollegor och av alla andra intressanta personer jag träffar genom jobbet. Utöver det är jag verkligen stolt över det kompetenta och härliga team som jag har förmånen att arbeta tillsammans med! 

 

Vill du veta mer? Kontakta Sara Backlund

Affärsområdeschef Bemanning & Rekrytering

sara.backlund@fasticon.se 073-415 43 14

Är du i behov av flexibla konsulter?

Relaterade artiklar