För- och nackdelar med att hyra in respektive rekrytera personal

När en anställd säger upp sig eller företaget växer uppstår behovet att förstärka personalstyrkan. Oavsett anledning behöver du en ny person med rätt kompetens på plats. Men är den bästa lösningen att anställa eller att hyra in rätt kompetens? Vi reder ut för- och nackdelarna med bägge alternativen.

Att hyra in kompetens är en snabb och flexibel lösning 

Allt fler företag väljer att hyra in en konsult som ett första steg när man har behov av att ta in ny personal eller fylla en kompetenslucka.

När det gäller bemmanningslösningar är det vanligt att man som kund inte behöver betala för searchprocessen. Betalningen sker efter att en konsult har startat sitt uppdrag och sker i efterskott utifrån hur mycket konsulten har arbetat. Timdebitering täcker samtliga delar som exempelvis lön, administration och coaching.

Fördelar: 

 • Konsulter kan anlitas på kort tid och omfattningen kan anpassas efter företagets behov. 
 • Du får snabbt in rätt kompetens för att säkra arbetsstyrkan och företagets leverans.  
 • Eftersom konsulter inte är anställda av företaget kan de ofta se problem och möjligheter på ett mer objektivt sätt. 
 • I vissa fall kan det vara billigare att hyra in en konsult än att anställa en person på heltid. 
 • Konsulter har ofta bred erfarenhet från att arbetat med olika företag och branscher. 
 • Eftersom konsulter har bred erfarenhet och specialiserad kompetens, kan de ofta genomföra projekt snabbare och mer effektivt än en oerfaren anställd. 
 • Genom att hyra först och anställa sedan kan en konsultlösning vara ett smidigt sätt att även rekrytera kompetens. 
 • Att ta in en konsult kan vara ett sätt att etablera nya arbetssätt och sätta ramar för en ny roll som en anställd medarbetare sedan kan ta över och förvalta. 
 • Om behoven förändras är det enkelt att byta ut kompetensen. 

Nackdelar: 

 • Risk finns att den inhyrde inte känner sig lika delaktig som övriga medarbetare. 
 • Konsulter är ofta specialiserade på ett specifikt område och kan sakna bred kompetens inom företagets verksamhet. 
 • Ofta en något högre kostnad på lång sikt. 
 • När en konsult lämnar ett företag kan det vara svårt att överföra kunskapen och erfarenheten till andra anställda. 

Att rekrytera kompetens är en långsiktig möjlighet 

Inom rekryteringslösningarna kommer kunden och rekryteringskonsulten överens om ett fast arvode för rekryteringsprocessen. Vissa företag använder sig av en förskottsbetalning, medan andra delar upp kostnaderna i flera delar. Som kund betalar man för hela rekryteringslösningen.

När man väljer att anställa personal innebär det en ekonomisk investering kombinerat med att tungt arbetsgivaransvar. På sikt är det ofta billigare att anställa än att hyra, men det är mycket att tänka på och utfallet är mer permanent.

En felrekrytering kan få kännbara konsekvenser både för arbetsgivare och arbetstagare. Å andra sidan, när en rekrytering blir rätt och allt fungerar bra (vilket förstås är desto vanligare) blir tillsvidareanställningen i stället en trygghet för bägge parter.  

Fördelar: 

 • En rekrytering är en långsiktig investering. 
 • Skickar positiva signaler till både medarbetare och kunder. 
 • Det är ofta en lägre kostnad på sikt att rekrytera kompetens än att hyra in en konsult. 
 • Bra möjligheter att styra medarbetarnas kompetensutveckling utifrån bolagets behov. 
 • Det är lättare att applicera företagskulturen och bevara det långsiktiga engagemanget. 
 • Urvalet bland kandidaterna är oftast större – de flesta föredrar en tillsvidareanställning. 

Nackdelar: 

 • En rekryteringsprocess är tidskrävande och kan dra ut på tiden på grund av oförutsedda faktorer. 
 • Det kan vara svårt att rekrytera rätt personal när det är kompetensbrist på marknaden. 
 • Anställd personal innebär höga fastna kostnader. 
 • Det kan vara svårt och kostsamt att avsluta en anställning om det visar sig att den anställde inte passar in eller inte presterar som förväntat. 

Med andra ord, om du ska hyra eller rekrytera kompetens beror det på många olika faktorer. I slutändan är det viktigaste att du får rätt kompetens på rätt plats, oavsett om du rekryterar eller hyr in. Är du osäker, bolla gärna med en extern part om vilken lösning som passar dig och din organisation bäst. 

Vill du veta mer? Kontakta Sara Backlund

Affärsområdeschef Bemanning & Rekrytering

sara.backlund@fasticon.se 073-415 43 14

Relaterade artiklar