Jag behöver personal! Ska jag rekrytera eller hyra in?

När ett företag behöver utöka personalstyrkan uppstår ofta frågan om det är bäst att anställa eller hyra in personal. Det är inte alltid lätt att veta om kompetensbehovet kommer att bli långsiktigt eller inte. Dessutom har inte alla företag samma förutsättningar. Och vad är rent krasst mest ekonomiskt fördelaktigt? Låt oss hjälpa dig få koll vad som är bäst för ditt företag!

Vilka lösningar kan jag få hjälp med?

De allra flesta bemanningsföretag kan hjälpa dig både med rekryterings- och bemanningslösningar. Rekrytering innebär kortfattat att du får hjälp av ett rekryteringsföretag och betalar för en förmedlingstjänst där ditt företag sedan anställer toppkandidaten. Genom att bemanna personal hyr du i stället in personal och kompetens kort- eller långsiktigt utifrån ert behov. Ett tredje begrepp är hyrrekrytering, dvs. att ditt företag hyr in en konsult från ett rekryterings- och/eller bemanningsföretag som ni sedan har möjlighet att anställa när och om ni vill. 

Så hur vet man om det bästa är att hyra in en konsult eller anställa en ny medarbetare? Fundera kring de här frågeställningarna:

Är kompetensbehovet tillfälligt eller långsiktigt?

Om du är osäker på svaret eller vet att kompetensbehovet är tillfälligt är det sannolikt en bemanningslösning som är rätt för dig. Vänd dig till ett bemanningsföretag inom din bransch för att få råd och offert. Vet du däremot att kompetensbehovet är mer långsiktigt och att företaget inte är i en förändringsprocess är det förmodligen ett bättre alternativ att rekrytera. Du kan då välja mellan att göra hela jobbet själv, eller ta hjälp av ett rekryteringsföretag.

Fast månadslön eller endast betala för arbetad tid?

Om kompetensbehovet varierar eller är konstant är också indikatorer på vilken lösning som passar bäst. När du hyr in en konsult betalar du endast för den faktiskt arbetade tiden och kostnaden varierar därmed utifrån arbetsbehovet. De flesta som tar en anställning vill arbeta 100 procent. En konsultlösning är betydligt flexiblare och kan dessutom variera i omfattning över tid.

När kompetensbehovet är konstant och långsiktigt är det ofta ett bra alternativ att rekrytera. Konsultmarknaden är stor och kompetent. Samtidigt föredrar majoriteten en tillsvidareanställning, vilket kan ge dig större urvalsmöjligheter.

Finns kompetensen tillgänglig på marknaden?

Ibland kan det vara svårt att veta exakt vilken kompetens man behöver, eller vilken typ av kompetens som hör till en viss tjänst. Inom samhällsbyggnad är kompetensbehovet stort, vilket resulterat i en dragkamp om kandidaterna. Det är inte heller ovanligt att olika titlar kan innebära liknande kompetensbehov, men olika lönesättningar.

Ett bra bemannings- och rekryteringsföretag kan, utöver att komma med råd och situationsanpassade kompetenslösningar, förklara hur marknaden och tillgängligheten ser ut för just den roll du söker.

Hur fort behöver du någon ny på plats?

En lyckad rekrytering tar tid. Utöver själva rekryteringsprocessen finns det oftast även en uppsägningstid att ta hänsyn till. Det innebär att det kan ta månader innan din nya kollega är på plats. Om du har behov att få personal på plats betydligt tidigare än så finns det många fördelar med en bemanningslösning. Ofta kan en konsult vara på plats inom någon vecka.

Om det inte gör någonting att det dröjer till rätt kompetens är på plats är rekrytering ett alternativ. Vill du ta extern hjälp med hela eller delar av rekryteringsprocessen har vi tidigare skrivit om allt du behöver veta när du har anlitat ett rekryteringsföretag.

Vill du veta mer? Kontakta Sara Backlund

Affärsområdeschef Bemanning & Rekrytering

sara.backlund@fasticon.se 073-415 43 14

Relaterade artiklar