Hur du lyckas med onboarding av konsulter

Att ta in en konsult kan vara en smart strategisk investering för att lösa specifika utmaningar eller driva företaget framåt. Genom att investera tid och resurser i en noggrant planerad onboarding-process ökar du chanserna för en effektiv konsultinsats – och ett bättre utfall av din investering. Här är tipsen för dig som är chef och vill få ut det bästa av din onboarding av konsulten från första arbetsdagen.

Strukturera för en trevlig uppstart

Även om du har mycket på ditt bord kommer en välplanerad uppstart vara en klok investering. En bra onboarding är viktigt för att ett varmt välkomnande bidrar till både produktivitet och effektivitet när det kommer till konsultuppdrag.

Se till att det finns någon på plats för att välkomna konsulten innan uppdraget börjar. Du kan även tilldela en kontaktperson att vända sig till med frågor i början av uppdraget. Till synes små insatser som ger en bra start och stabil grund för att komma i gång fort och trivas på arbetsplatsen.

Presentera konsulten för de personer som han eller hon kommer oftast kommer ha kontakt med. Om arbetet ska utföras på distans är det viktigt att ge all information som han eller hon behöver för att kunna utföra sitt arbete så effektivt som möjligt.

Bädda för en produktiv startsträcka

Är inloggningsuppgifter, mallar, checklistor och så vidare i ordning inför första arbetsdagen? Sortera gärna informationen i mappar så att de är lätta att hitta och se även till att all teknik är på plats. Det underlättar för att fort sätta sig in i arbetet och leverera snabbt. Om du vill vara extra schyst kan du även visa var kaffemaskinen står och berätta om dina bästa lunchställen!

Dela gärna med dig av din kunskap om både officiella och inofficiella sätt att kommunicera och fatta beslut och arbetssätt. Det underlättar för en smidigare arbetsvardag.

Få konsulten att känna sig som en i gänget

Det kan tyckas självklart; människor som känner sig inkluderade är mer produktiva och även mer benägna att ställa frågor. Något som i sin tur kan leda till att undvika onödiga misstag. Dessutom ska självklart ingen behöva känna sig utanför på jobbet.

En erfaren konsult sitter med mycket kompetens som kan vara till nytta i din organisation. Passa på att ta del av det genom den kompetensöverföring som ofta sker i sociala sammanhang. Bjud in till viktiga möten och fråga om hen vill haka på när det är fika.

Tydlig kommunikation skapar effektivitet

När du vill att din nya medarbetare ska komma i gång snabbt, glöm inte att introducera era program och system. Det hjälper hen att jobba effektivt från början. Berätta även om företaget, era kommunikationskanaler och vad du förväntar dig.  Även för inhyrd personal är det viktigt att få så bra stöd som möjligt för att få möjlighet att utföra sitt arbete på bästa sätt.

Regelbundna avstämningar med konsulten och konsultchefen hjälper också till att göra kommunikationen klar och tydlig när det gäller förväntningar och hur samarbetet ska fungera.

Fortbildning bidrar till en framgångsrik arbetsmiljö

När du hyrt in en konsult för en längre period finns det en hel del vinster i att även inkludera honom eller henne när ni fortbildar personalen. Skapa en miljö där man känner sig uppmuntrad att utvecklas och kan dela sina idéer och förslag.

Vid avstämningarna är det även bra att regelbundet utvärdera konsultens prestationer och identifiera möjligheter för professionell utveckling. Det skapar en positiv och givande arbetsmiljö för bägge parter.

Organiserade onboarding ger högkvalitativa resultat

Inhyrda konsulter är duktiga på att snabbt anpassa sig till nya arbetsuppgifter. Det är ändå värdefullt att investera tid i en ordentlig introduktion där konsulten får lära känna arbetsrutinerna och företagskulturen under onboardingen.

Genom att ge konsulten en bra start skapar du inte bara en smidig arbetsmiljö utan också en positiv atmosfär som gynnar ett långsiktigt samarbete.

När du lägger ner tid på en välplanerad onboarding-process visar du på företagets engagemang för att underlätta konsultens arbete. Vilket i sin tur säkerställer att hen kan leverera högkvalitativa resultat.

Ett trevligt och välorganiserat välkomnande gynnar inte bara ett framgångsrikt samarbete. Det kan också leda till positiva rekommendationer och långvariga relationer med kompetenta konsulter.

Här kan du läsa mer om för- och nackdelarna med att hyra eller rekrytera personal, om du är osäker på vad som är bäst för din organisation.

Summering:

Strukturera för en trevlig uppstart:

 •  Skapa en välkomnande atmosfär för att främja produktivitet och effektivitet.
 •  Tilldela en kontaktperson för konsulten.
 •  Se till att någon välkomnar på plats första arbetsdagen och att hen blir presenterad för medarbetarna.
 •  Ge all nödvändig information för eventuellt distansarbete.

Bädda för en produktiv startsträcka:

 • Förbered inloggningsuppgifter, mallar och teknik i förväg för att underlätta.
 • Dela kunskap om kommunikation, beslut och arbetsmetoder för en smidig arbetsvardag.
 • Vill du vara extra schysst? Visa var kaffemaskinen står och berätta om dina bästa lunchställen!

Få konsulten att känna sig som en i gänget:

 • Skapa en inkluderande miljö för att underlätta produktivitet och öppen kommunikation.
 • Dra nytta av konsultens erfarenhet genom kompetensöverföring i sociala sammanhang och arbetsmöten.

Tydlig kommunikation skapar effektivitet:

 • Introducera företagets program, system och förväntningar för en effektiv arbetsstart.
 • Berätta även om företaget, kommunikationskanaler och dina förväntningar.
 • Ha regelbundna avstämningar med konsulten och konsultchefen för att klargöra förväntningar och samarbetet.

Fortbildning och professionell utveckling:

 • Inkludera konsulten i företagets fortbildningsaktiviteter för en positiv arbetsmiljö.
 • Utvärdera regelbundet konsultens prestationer och identifiera möjligheter till professionell utveckling.

Organiserad onboarding för högkvalitativa resultat:

 • Investera tid i en ordentlig introduktion för att skapa en positiv arbetsmiljö och främja långsiktigt samarbete.
 • En välplanerad onboardingprocess visar företagets engagemang och säkerställer högkvalitativa resultat.

Vill du veta mer? Kontakta Sara Backlund

Affärsområdeschef Bemanning & Rekrytering

sara.backlund@fasticon.se 073-415 43 14

Relaterade artiklar