Varför alla dessa tester, egentligen?

Du har säkert märkt att det blivit vanligare med olika typer av tester i samband med kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Ibland blir du kanske ombedd att genomföra dem innan du ens hunnit träffa rekryteraren. Kanske har du suckat och tänkt ”varför i hela fridens namn ska jag göra det här testet?”. Det är en relevant fråga - som vi reder ut i den här artikeln!

Tester ökar chansen för rättvis bedömning

I en kompetensbaserad rekryteringsprocess är målet att bedöma ansökningarna objektivt och att inte låta magkänslan styra, vilket ökar chanserna för ett både bättre och mer rättvist beslut. Alla sökande blir dessutom bedömda utifrån samma förutsättningar. Ålder, namn, bakgrund och kön är exempel på parametrar som inte ska vara underlag för vilka sökande som går vidare i processen. Fokus ska ligga på kandidaternas kompetens och potential för tjänsten.

Forskning inom psykologi har tydligt visat att arbetspsykologiska tester i kombinaten med strukturerade intervjuer håller högsta validitet för att förutsäga en persons arbetsprestation. Att använda tester kan därmed minska risken för felrekryteringar. Utöver att chanserna ökar att företaget får rätt medarbetare ökar också chanserna för att du ska trivas och känna att du presterar väl på ditt nya jobb.

Personlighetstest betygsätter inte din personlighet

Det finns många olika typer av tester att använda sig av vid en rekryteringsprocess. Personlighetstester är nog den typ av test som flest känner till. Oftast kommer den här typen av test i slutet av rekryteringsfasen. Det betyder att långt ifrån alla sökande får genomföra dem. Du är alltså utvald och en extra intressant kandidat som företaget vill lägga extra tid och resurser på för att veta mer om.

Det är inte ovanligt att känna att testet är ett sätt att betygsätta ens personlighet. Låt oss lugna dig med att säga – så inte är fallet! Tvärtom är det ett konkret sätt för en rekryterare att bekräfta delar av din personlighet som framkom om dig under intervjun. Ha även med dig att testet mäter din professionella sida och inte vem du är som person privat.

Logiskt med logiktester?

En annan typ av tester som många företag använder sig av är logiktester. Vanligast är intelligenstester eller tester som mäter abstrakt och logiskt tänkande. Testerna går oftast på tid och består av figurserier eller mönster där man ska fylla i vad som saknas i serien. Denna typ av tester är framför allt vanliga för tjänster som ställer höga krav på denna typ av kompetens för att klara av arbetsuppgifterna väl. Logiktesterna är alltså ett sätt att undvika obehagliga överraskningar när du väl har fått jobbet.

Begåvnings- och färdighetstester verifierar ditt cv

Det blir all vanligare att företag också använder sig av begåvnings- och färdighetstester. Det är en annan variant av tester vars syfte är att verifiera begåvning och intellektuella förutsättningar. Testerna är även ett sätt att verifiera att du verkligen har den kompetens som står i ditt cv. De kan till exempel visa på språklig, matematisk och logisk förmåga. Denna typ av tester görs ofta under tidspress. På så sätt kan rekryteraren även se hur du hanterar problemlösning under stress. Du behöver alltså inte vara orolig för den här typen av tester, för du vet ju redan att du är kvalificerad för tjänsten. Eller hur?

Testerna är till både för dig och arbetsgivaren

Kom ihåg att testerna är till för att det ska bli en bra matchning mellan både dig och arbetsgivaren. Svara sanningsenligt på frågorna och inte vad du tror att arbetsgivaren vill ha för svar, eller vad du tror är socialt förväntat. Det är viktigt för din egen skull eftersom i slutändan handlar det om att du ska trivas med ditt nya jobb!

Relaterade artiklar