Vad du ska fråga chefen innan du tackar ja till jobbet

Att bli kallad på arbetsintervju är självklart positivt och smickrande. Det betyder att arbetsgivaren tycker att du verkar ha potential för tjänsten. Men i en rekrytering är ni två parter som ska välja varandra, eller hur? Glöm därför inte att reflektera och utvärdera jobbet, samt ställa några väl valda motfrågor. I den här artikeln ger vid dig tips på några frågor att ställa till din potentiellt nya chef för att lättare veta om jobbet är rätt steg för din professionella utveckling.

Hur ser företagets kultur och värderingar ut?

Stäm av om du får du samma svar som du tidigare sett att de eventuellt beskriver på hemsidan, eller berättat om tidigare i rekryteringsprocessen. Du kan även fråga hur kulturen och värderingarna märks, och följs upp, i arbetsvardagen, för att se om de stämmer överens med vad du trivs med och värderar.

Vilka möjligheter finns det att växa i rollen?

Tycket du det är relevant med kompetensutveckling i form av utbildningar och workshops och/eller önskar utvecklas i din roll på sikt? Då är det bra att tidigt i processen få insikt i hur din eventuellt blivande chef förhåller sig till det och vilken budget som finns avsatt för kompetensutveckling. På så sätt vet du vad du kan förvänta dig om du får jobbet.

Vilka förutsättningar finns för att göra ett bra jobb?

För att kunna göra ett bra jobb måste du ha rätt praktiska förutsättningar. Det är därmed viktigt att ta reda på de praktiska frågor som kommer att påverka din arbetssituation så som budget, resultatansvar, organisationskulturen, medarbetarnas kompetens etc. Om du får svaret ”det löser sig” så nöj dig inte med det! Ett nytt jobb kommer påverka din vardag. Därmed gäller det att veta vilka förutsättningar du har att utgå ifrån för att kunna leverera utifrån arbetsgivaren förväntansbild.

Hur närvarande är du?

En god ledare vet oftast vad som spelar roll för att medarbetarna ska må bra, trivas och nå sin fulla potential. Men för att veta vad ett team behöver för att kunna prestera måste man lära känna dem. Därför är det till din fördel att ta reda på om chefen bara stöttar situationspassat eller mer regelbundet och på vilket sätt hen anser sig vara närvarande för att ha insikt i de anställdas jobbvardag.

Hur var samarbetet med den som hade tjänsten innan?

Kanske svarar chefen med stolthet att den tidigare medarbetaren växte vidare naturligt internt i en ny roll, kanske att det var helt fel person för tjänsten eller något helt annat. Oavsett vad chefen svarar kan du genom att fråga om tidigare kollegor som har slutat (om så är fallet för tjänsten du söker) fånga upp chefens inställning och syn på personalen.

Hur skulle du beskriva dig själv som chef?

Den här frågan ger dig möjlighet att ta reda på hur chefen ser på sig själv och sitt ledarskap. Om din eventuellt nya chef beskriver styrkor och svagheter visar det på en god självinsikt. Om hen istället framställer sig som helt felfri kan det vara klokt att dra öronen åt sig. Du kan förmodligen även ana om chefen känner tillit till sina medarbetare eller är mer kontrollerande.

Slutligen, fundera på vilka värderingar, intressen och drivkrafter som gör att du trivs på en arbetsplats och formar dig i din yrkesroll. Utifrån den samlade informationen du fått av chefen kan du sedan själv ta ett aktivt beslut och känna dig tryggare med att tacka ja eller nej till jobbet.

Relaterade artiklar